Sökning: "Kindla"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Kindla.

 1. 1. Markfysikaliska och kemiska egenskaper i integrerad monitoring områden i förhållande till Sverige nationellt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Vilhelm von Unge; [2017]
  Nyckelord :IM; BioSoil; luftföroreningar; markinvertering; skogsmark;

  Sammanfattning : Woodland makes up more than two thirds of Sweden’s land area. Forests are of great value for the environment, the Swedish economy and recreational activities. Air pollutants from manmade activities have a negative effect on the wellbeing of forests. Several programs have been created to counteract the impact air pollutants have on forests. LÄS MER

 2. 2. Variationer i löslighet (Kd) inom Kindla och dess beroende av pH

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Adam Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Kd; fördelningskoefficient; löslighet; integrated monitoring; avrinnings område ARO ;

  Sammanfattning : Luftvårdskonventionen antogs 1979 för att minska utsläppen av långspridda luftföroreningar. Denna konvention antogs efter det att Sverige och Norge presentera bevis under 1970-talet att försurning av vatten och skog berodde på utsläpp av föroreningar från andra länder i Europa. LÄS MER

 3. 3. Improvement of the WATBAL model for till soil hydrology with application to heavy metal transport

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Environmental Assessment

  Författare :Claudia Teutschbein; [2008]
  Nyckelord :WATBAL; soil water model; till soils; hydrological uxes; rooting zone; heavy metal transport; integrated monitoring;

  Sammanfattning : In environmental research, the movement, accumulation and dissolving of pollutants are often of great interest. An important field of investigation is, for instance, the transport of heavy metals - such as cadmium (Cd), lead (Pb) and mercury (Hg) - through the soil. LÄS MER