Sökning: "Knowledge management-system"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade orden Knowledge management-system.

 1. 1. Who’s in and who’s out? : en studie om hur utsädeshanteringen av kulturspannmål organiseras och regleras formellt och informellt

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Clara Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :utsäde; kulturspannmål; tillgång; allmänning; informella utsädessystem; föreningsallmänning; interaktiv samhällsstyrning;

  Sammanfattning : Människors möjlighet att hantera och dela med sig av sitt eget utsäde eroderas av politiska och teknologiska processer. Trots framväxten av formella utsädessystem och lagstiftning som i stor utsträckning hindrar handel och odling av kulturspannmål så fortsätter spannmålsodlare att odla och organisera sig i ett informellt utsädessystem kring kulturspannmål. LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsstyrning i utbildningssektorn : Ett möjliggörande och tvingande perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Combler; Wilhelm Kuylenstierna; Khaled Alkour; [2022]
  Nyckelord :Performance Management System; Performance management; Management systems; Management control; Coercive control; Enabling control; Management in highschool; Highschool management; Secondary school management; Management in secondary school; Primary school management; Management in primary school; Decentralized organizations; Education sector; Teacher; Teachers; Prestationsledningssystem; prestationsledning; prestationsstyrning; ledningssystem; verksamhetsstyrning; möjliggörande kontroll; tvingande kontroll; verksamhetsstyrning i gymnasieskolan; styrning av gymnasieskolor; gymnasieskolan styrning; verksamhetsstyrning i grundskolan; verksamhetsstyrning grundskolor; decentraliserade organisationer; Utbildningssektorn; Lärare; Lärarna;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom verksamhetsstyrning har fokuserat mestadels på finansiell drivna företag med hierarkisk styrning. Där den grundläggande tanken till verksamhetsstyrningen kommer från David Otleys ramverk från 1999 men har senare utvecklas. Med bland annat mer tydlighet i kommunikation och styrning mellan ledning och anställda. LÄS MER

 3. 3. HÅLLBAR FÖRVALTNING AV KONSTRUKTIONSBYGGNADER.En studie av hur effektiv förvaltning kan bidra till hållbart samhällsbyggande

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Avan Akbar; [2022]
  Nyckelord :Management; construction building; maintenance strategy; sustainable development.; Förvaltning; konstruktionsbyggnad; underhållsstrategi; hållbar utveckling.;

  Sammanfattning : fficient structures and a systematic way of working are required to maintain and keep an aging infrastructure of construction buildings to meet the requirements of road safety and function. Regular inspections and the right priorities regarding the need for operation and maintenance are an important prerequisite for long-term sustainable management and community building. LÄS MER

 4. 4. Användning av Knowledge Management System : En studie om variabler som kan få användare att gå från kontinuerlig användning till utökad användning av Knowledge Management System

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofia Inelind; [2022]
  Nyckelord :Knowledge Management System; Användning av Knowledge Management System; Kontinuerlig användning; Utökad användning; Upplevd användbarhet; Subjektiv norm; Underlättande förhållanden; Upplevd självförmåga vid datoranvändning.;

  Sammanfattning : Ett sätt att tillgängliggöra organisatorisk information och kunskap är att använda ett informationssystem som Knowledge Management System, fortsättningsvis förkortat till KMS eller KM System. Potentiellt kan kontinuerlig användning och särskilt utökad användning av informationssystem bidra till bättre arbetsprestanda, vilket skulle kunna öka produktiviteten och förbättra företags förmåga att konkurrera på marknaden. LÄS MER

 5. 5. Öka kunskapen om arbetssätt och processer i ett fastighetssystem med hjälp av offensiv kvalitetsutveckling : En fallstudie på AB GotlandsHem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Maria Harder Dahlbäck; Tove Reymers; [2022]
  Nyckelord :instructions; knowledge; management system; PDSA-cycle; process; total quality management; instruktioner; kunskap; offensiv kvalitetsutveckling; PDSA-cykeln; process; verksamhetssystem;

  Sammanfattning : Introduction: The case study was conducted at the non-profit housing company AB GotlandsHem. The purpose of the study is to increase knowledge about working methods and processes in GotlandsHems property system and provide suggestions for possible measures for development and implementation suggestions. LÄS MER