Sökning: "Kommunblocksreformen"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Kommunblocksreformen.

 1. 1. Kransorter i skuggan av storstäder : En flerfallstudie om kransorters utveckling i en större kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Butrint Krasniqi; Hassen Ibrahim; [2021]
  Nyckelord :Kransort; befolkningsutveckling; utveckling; urbanisering; kontraurbanisering och centralort.;

  Sammanfattning : När staden expanderar kan utvecklingen i många områden av olika skäl bortprioriteras (Saltzman 2009). Kommuner kännetecknas av en ojämn fördelning av resurser och uppmärksamhet (Mariestad 2018). LÄS MER

 2. 2. Opinionen i pressen under kommunsammanläggningen 1968-1974 : Medias rapportering om lokala motsättningar emellan centrum och periferi under kommunblocksreformen i Årjängs kommunblock.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Wiig Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Kommunsammanslagning; Kommunblocksreformen; Kommun; Årjäng; Årjängs Kommun; Medieanalys; Media; Pressen; Lokalpress; Kommunsammanläggning;

  Sammanfattning : The government has in several steps decided about municipal mergers during the 20thcentury. In many places the mergers provided the basis for a local conflict. This conflict wasnot always easy to resolve and lives in many places remain in today's municipal issues. LÄS MER

 3. 3. Doroteas kamp mot sammanläggningen 1961–1973 : En fallstudie av Doroteas kamp mot kommunblocksreformen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Cecilia Mtuya; [2017]
  Nyckelord :municipal block reform; kommunblocksreform; kommunsammanläggning; dorotea kommun;

  Sammanfattning : The Swedish government has initiated two municipal reforms in Sweden. During 1952 named “Storkommunsreformen” and during 1962 – 1974 named “Kommunblocksreformen”. Some of municipalities clearly resisted, especialy against municipality reform (Kommunblocksreformen) of 1962-1974. LÄS MER

 4. 4. Besvär! : Om motståndet hos två tvångssammanslagna kommuner i samband med kommunblocksreformen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Nils Ahlqvist; [2014]
  Nyckelord :Kommunblocksreformen; kommunhistoria; lokal identitet; svensk politisk historia;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate why the two Swedish municipalities of Frykerud and Östmark were the only municipalities in Värmland that were forcibly merged by the state during the ”Municipality block reform” of 1971, and whether local identities played a role in the resistance against this reform.     The study is designed as a comparative case study and builds on both history and political science to analyze the topic from a broader perspective. LÄS MER