Sökning: "Årjäng"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Årjäng.

 1. 1. Klimatpåverkan av stommaterial på Regnbågens förskola i Årjäng : Med fokus på koldioxidutsläpp vid val av KL-trästomme alternativt stålstomme med utfackningsväggar av trä och bjälklag av betong.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jacob Klemetz; Joseph Eklund; [2020]
  Nyckelord :Frame Construction; Climate Impact; Life Cycle Analysis; CLT; School; Stomval; Klimatpåverkan; Livscykelanalys; KL-trä; Skola;

  Sammanfattning : Idag förbrukas jordens resurser i högre takt än vad jorden klarar av att bearbeta. Byggbranschen tillhör en av de sektorer som har högst klimatpåverkan, främst i form av koldioxidutsläpp. Därför pågår ett kontinuerligt arbete med att ta fram byggnadsmaterial som skall minska belastningen på miljön. LÄS MER

 2. 2. Opinionen i pressen under kommunsammanläggningen 1968-1974 : Medias rapportering om lokala motsättningar emellan centrum och periferi under kommunblocksreformen i Årjängs kommunblock.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Wiig Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Kommunsammanslagning; Kommunblocksreformen; Kommun; Årjäng; Årjängs Kommun; Medieanalys; Media; Pressen; Lokalpress; Kommunsammanläggning;

  Sammanfattning : The government has in several steps decided about municipal mergers during the 20thcentury. In many places the mergers provided the basis for a local conflict. This conflict wasnot always easy to resolve and lives in many places remain in today's municipal issues. LÄS MER

 3. 3. Kommunsammanläggningen i Årjängs kommunblock 1968-1974 : Om lokala motsättningar i samband med kommunblocksreformensgenomförande.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Wiig Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Kommunsammanläggning; Kommunreformen; Kommunblock; Storkommunreformen; Årjäng; Värmland; Karlstad;

  Sammanfattning : Regeringen och Kungliga Maj:t drev en linje om att Sverige behövde reformera kommunernaså att de kunde bli ekonomiskt och socialt starkare, resultatet blev en riksomfattande reformsom avgjordes i flera steg. I min studie så har jag tittat på min hembygd och hur den senastekommunsammanläggningens motsättningar gav sig till känna i de kvarlevor som finns ikommunarkivet. LÄS MER

 4. 4. Järnvägskommunikationers betydelse ur ett intraregionalt perspektiv : En studie om hur geografiska platser i Värmland berörs av järnvägsförbindelser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jonas Bergström; Daniel Ränkedal; [2018]
  Nyckelord :rörlighet; kommunikation; järnväg; regionförstoring; tillväxt;

  Sammanfattning : Orter som har tillgång till kommunikationer har goda förutsättningar till ekonomisk tillväxt (Andersson m. fl. 2008). LÄS MER

 5. 5. Utveckling av DVVJ(Dal-Västra Värmlands Järnväg) med inriktning på godstrafik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Filip Malmqvist; Johan Olofsson; [2016]
  Nyckelord :järnväg; dvvj; dal-västra värlands järnväg; gods; omlastningscentral; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : DVVJ (Dal - Västra Värmlands järnväg) är en lågtrafikerad järnväg i Dalsland. Trafikverket förvaltar delar av sträckan, i dagsläget Mellerud – Billingsfors och sträckan Billingsfors – Bengtsfors är förvaltade av stiftelsen DVVJ. LÄS MER