Sökning: "Lars Dahlberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Lars Dahlberg.

 1. 1. Vem sitter du bredvid idag? : En studie om en aktivitetsbaserad arbetsplats i praktiken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Rudolfsson; Alexander Dahlberg Nummert; [2014]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserad arbetsplats; Arbetsmiljö; Vasakronan.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur kontorets utveckling har sett ut under 1900-talet och går sedan in specifikt på en av de kontorstyper som utvecklingen har mynnat ut i: den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Studien är baserad på fastighetsföretaget Vasakronan, som hösten 2012 bytte till en aktivitetsbaserad arbetsplats på deras kontor Klara Zenit i Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Konkursprognostisering i en svensk kontext : En modell utvecklad för svenska småföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lars Lindberg; Carolin Dahlberg; [2014]
  Nyckelord :konkursprognostisering; modell; konkursprognostiseringsmodell; logistisk regression; träffsäkerhet;

  Sammanfattning : Konsekvenser av konkurser drabbar såväl företaget själv som andra intressenter. Exempel på sådana är investerare, kunder, leverantörer, långivare och staten. Att utveckla ett verktyg för att kunna analysera ett företags väg mot konkurs är därför ett bidrag till såväl företaget själv som samhället. LÄS MER

 3. 3. Performativitet i sånger av och med Christina Kjellsson

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Isabell Dahlberg; [2013]
  Nyckelord :Christina Kjellssson; visa; Marita Rhedin; Lars Lönnroth; performativitet; den dubbla scenen; feminism; intimitet; vardag; rim; framförande; Svenskt visarkiv; Visarkivet i Västervik; sång; Grön turban; Långt till Amerika; Grannar; Ordagrant; Mitt i en Mening; Rim och reson; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In this paper I have attempted to highlight performative aspects of the Swedish musician and songwriter Christina Kjellsson's songs, i.e. 'performative' meaning that which has to do with performing something, on for example a stage. LÄS MER

 4. 4. Svenska företag i the Global Compact : Har the Global Compact en roll på den svenska företagsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lars Olsson; Gustav Dahlberg; [2013]
  Nyckelord :CSR; the Global Compact; NGO;

  Sammanfattning : CSR har kommit att bli centralt i många företags strategier. Vissa akademiker hävdar att företag söker sig till intresseorganisationer som arbetar med CSR för att förbättra sitt CSR-arbete medan andra påstår att det endast är ett sätt att framhäva sitt företag i ett positivt ljus. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att bedöma och

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Fredrik Dahlberg; Lars Nilsson; [2009]
  Nyckelord :icke akut patient; kompetens; bedömning; beslutsstöd; framtida möjligheter;

  Sammanfattning : Ambulanssjuksköterskan anses arbeta inom ett komplext kunskapsfält då denmedicinska kunskapen och vårdvetenskapen skall samordnas med yrkeserfarenheten föratt kunna göra en adekvat bedömning. Studier visar att en tredjedel avambulansuppdragen inte är i behov av ambulanstransport enligt ambulanspersonalen. LÄS MER