Sökning: "Lina Berglund"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Lina Berglund.

 1. 1. Investera i traditionell eller digital media? Typ av medias effekt på finansteknologiska företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Sellén Stackegård; Sandra Berglund; Olivia Boberg; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Investera i traditionell eller digital media? Typ av medias effekt på finansteknologiska företag Seminariedatum: 2020-01-16 Kursnamn: FEKH29, Examensarbete på kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng. Författare: Sandra Berglund, Olivia Boberg & Lina Stackegård Handledare: Burak Tunca Nyckelord: Brand equity, brand personality, Svenska Dagbladet, Instagram, LinkedIn Syfte: Syftet med den vetenskapliga rapporten är att undersöka och beskriva i vilken utsträckning val av media, traditionell kontra digital, påverkar konsumenters uppfattning av ett företags brand equity. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar och hinder för ett hälsofrämjande ledarskap : En kvalitativ studie om enhetschefers tolkning av ett hälsofrämjande ledarskap på Migrationsverket

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lina Berglund; Therese Holmberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Crucial Parameters for Additive Manufacturing of Metals : A Study in Quality Improvement

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lina Berglund; Filip Ivarsson; Marcus Rostmark; [2019]
  Nyckelord :Additive manufacturing; Production parameters; Sandvik; Quality improvement; Selective laser melting; Powder bed fusion; Process control;

  Sammanfattning : Production by Additive Manufacturing creates opportunities to make customized products in small batches with less material than in traditional manufacturing. It is more sustainable and suitable for niche products, but entails new production demands to ensure quality. LÄS MER

 4. 4. ”Lika är inte alltid densamma som likvärdigt” : En kvalitativ enkätundersökning om pedagogers uppfattningar om möjligheter och begränsningar i arbetet för en likvärdig förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Berglund; Anette Forsgren; [2019]
  Nyckelord :​kvalitet; likvärdig förskola; livslångt lärande; möjligheter och utmaningar;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med denna studie var att undersöka, beskriva och analysera pedagogers uppfattningar om möjligheter och begränsningar i arbetet för en likvärdig förskola. Vetenskapsrådet (2015) tar upp det speciella intresset som finns i likvärdig förskola då det saknas kunskap om vad en likvärdig förskola för alla barn innebär. LÄS MER

 5. 5. Upplevd trygghet i det offentliga rummet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Emil Karlborg; Hjalmar Oskarsson; [2018]
  Nyckelord :trygghet; otrygghet; upplevd trygghet; offentligt rum; offentliga rum; offentlighet; privat; struktur; social; illustration; gestaltning; gestaltningsprinciper; trygghetsåtgärder; trygghetsvandring; detaljplan; miljonprogram; Kungsmarken; mångfald; Jane Jacobs; Carina Listerborn; Lina Berglund Snodgrass;

  Sammanfattning : .... LÄS MER