Sökning: "Linnea Hallström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Linnea Hallström.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn med cancer i ett palliativt skede : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Linnea Hallström; Malin Holmgren; [2022]
  Nyckelord :Cancer; Children; Experiences; Nurses; Palliative care; Barn; Cancer; Erfarenheter; Palliativ vård; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en sjukdom som både vuxna och barn kan insjukna i och alla som insjuknar överlever inte. Vårdandet av barn med cancer innebar ibland att vårda i livets slut. Vården övergick till palliativ behandling när bot inte längre var möjligt. LÄS MER

 2. 2. Hur mycket information lämnar företag i sina hållbarhetsrapporter och hur skiljer det sig mellan tillverkande och icke tillverkande företag?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Åsa Hallström; Linnea Tinnerholm; [2018]
  Nyckelord :Anti-korruption; hållbarhetsredovisning; institutionell teori; legitimitet; miljö; mänskliga rättigheter; sociala förhållanden.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg inom matematikundervisningen i samband med den nya ämnesplanen i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Linnea Hallström; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; gymnasium; kvantitativ; matematikundervisning; reviderad ämnesplan;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökande uppsats är att utreda hur digitala verktyg används i matematikundervisningen idag och hur stor förändring den kommande revideringen av ämnesplanen kommer kräva av lärare och skolor när det gäller matematikundervisningen. Undersökningen sker via en enkätundersökning som skickats ut till matematiklärare i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Representations of motherhood in Erdrich’s Love Medicine and Morisson’s Beloved

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Engelska

  Författare :Linnea Hallström; [2017]
  Nyckelord :Motherhood; Erdrich; Morrison; feminist theory;

  Sammanfattning : This thesis is a comparative analysis of the African American author Toni Morrison’s novel Beloved and the Native American writer Louise Erdrich’s novel Love Medicine. The focus of this essay will be the theme motherhood. LÄS MER

 5. 5. Pedagogen och lekmiljön : hur tänker och reflekterar pedagogen kring lekmiljön inomhus på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Linnea Kjell; Camilla Sandblom; [2006]
  Nyckelord :Lek; Förskolan; Lekmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Besparingar i förskolan har resulterat i större barngrupper och minskad personaltäthet. De flesta förskolor idag är byggda för mindre barngrupper och det ger pedagogerna begränsade möjligheter att utveckla lekmiljön på ett tillfredställande sätt (Björklid, 2005). En kreativ lekmiljö ger näring till leken. LÄS MER