Sökning: "Linnea Jonasson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Linnea Jonasson.

 1. 1. Äldre människor i en pandemi : Den sociala isoleringens inverkan på äldres hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Pernilla Elg; Linnea Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Ageism; Anxiety; Covid-19; Elderly; Health; Social isolation; Covid-19; Hälsa; Oro; Social isolering; Åldersdiskriminering; Ångest; Äldre människor;

  Sammanfattning : Background: In 2019 a new virus by the name Sars-coronavirus-2 that caused a disease named Covid-19 and spread globally creating a pandemic. Due to the pandemic, restrictions were created that limited people's everyday life. There were many variations of the restrictions between countries, but they were all based on distancing. LÄS MER

 2. 2. "Arbetslivserfarenheten trumfar betygen" : Heltidsstudenters motiv till deltidsarbete och dess påverkan på lärandet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linnea Börjesson; Josefin Jonasson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede på sjukhus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Jenny Jonasson; Linnéa Karlsson; [2010]
  Nyckelord :Palliative care; nurses; experience; deaths; Palliativ vård; sjuksköterskor; upplevelse; dödsfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård betyder lindrande vård där döden ses som en normal och naturlig process. Det innebär att varken påskynda eller skjuta upp döden för patienten, samt att ge en god omvårdnad utifrån ett helhetsperspektiv. Omvårdnaden av patienter i livets slutskede på sjukhus kan vara påfrestande för sjuksköterskor. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede på sjukhus : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Jenny Jonasson; Linnéa Karlsson; [2010]
  Nyckelord :Palliative care; nurses; experience; deaths; palliativ vård; sjuksköterskor; upplevelse; dödsfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård betyder lindrande vård där döden ses som en normal och naturlig process. Det innebär att varken påskynda eller skjuta upp döden för patienten, samt att ge en god omvårdnad utifrån ett helhetsperspektiv. Omvårdnaden av patienter i livets slutskede på sjukhus kan vara påfrestande för sjuksköterskor. LÄS MER