Sökning: "Linnea Maxon"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnea Maxon.

 1. 1. Som att komma in i en annan värld – Barnmorskors upplevelse av att vårda kvinnor i ett specialdesignat förlossningsrum – En fenomenologisk intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida Johansson; Linnea Maxon; [2020-01-30]
  Nyckelord :Barnmorska; Upplevelse; Stöd; Förlossningsmiljö; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Background: The environment of the labor room affects the woman in labor, her partner and the midwife. The work environment affects how health professionals experience the quality of their working life. LÄS MER

 2. 2. Barn som närstående – Sjuksköterskans ansvar och stora utmaning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Bäck; Linnea Maxon; [2017-02-13]
  Nyckelord :Children as Relatives; Child of Impaired Parent; Communication; Information; Needs; Nursing; Support;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en familjemedlem blir sjuk påverkas hela familjen, inte minst barnen.Sjuksköterskan har i sin yrkesroll inte endast ansvar för patienten, utan ska också stödja denärstående. LÄS MER