Sökning: "Förlossningsmiljö"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Förlossningsmiljö.

 1. 1. Som att komma in i en annan värld – Barnmorskors upplevelse av att vårda kvinnor i ett specialdesignat förlossningsrum – En fenomenologisk intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida Johansson; Linnea Maxon; [2020-01-30]
  Nyckelord :Barnmorska; Upplevelse; Stöd; Förlossningsmiljö; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Background: The environment of the labor room affects the woman in labor, her partner and the midwife. The work environment affects how health professionals experience the quality of their working life. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors upplevelser av att arbeta med planerade hemförlossningar : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Therese Gustafsson; Hanna Lundberg; [2020]
  Nyckelord :midwives; midwives experiences; birthplace; planned home birth; barnmorskor; barnmorskors upplevelser; födelseplats; planerad hemförlossning;

  Sammanfattning : Bakgrund: För många kvinnor i utvecklingsländer kan möjligheten att föda någon annanstans än i hemmet saknas, däremot är det ett frivilligt val i medel- och höginkomstländer. I Sverige ingår inte planerad hemförlossning i det svenska sjukvårdssystemet. LÄS MER

 3. 3. Partners erfarenheter av förlossningsrummets utformning och design – En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rimsell Rebecca; Andrea Sandberg; [2019]
  Nyckelord :förlossningsrummet; utformning; design; partner; stöd; barnmorska;

  Sammanfattning : Förlossning på sjukhus är ur ett historiskt perspektiv ett nytt fenomen, där partnerns medverkan vid förlossning endast har pågått de senaste 40-50 åren. En säker, trygg och välkomnande förlossningsmiljö ökar kvinnans utsöndring av oxytocin som har en viktig roll under förlossningsarbetet. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenheter av att ha över tio mil till närmaste förlossningsklinik

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Torneus; Caroline Wickbom; [2018]
  Nyckelord :förlossningsplats; förlossningsupplevelse; kvinnors erfarenheter; förlossningsmiljö; sexuell och reproduktiv hälsa.;

  Sammanfattning : Plats och stöd för födande är faktorer som påverkar kvinnor vid barnafödande. I Sverige sker majoriteten av alla förlossningar på förlossningsklinik. Att kvinnor får längre till sin närmaste förlossningsklinik är något som ökar i samband med centralisering av förlossningsvården. LÄS MER

 5. 5. Förlossningsrummets design. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Höglund; [2017-07-04]
  Nyckelord :Förlossningsrum; design; systematisk litteraturöversikt; kvantitativa studier;

  Sammanfattning : Background: The environment in labor wards has gradually changed over time. Since women have previously given birth to children in the home, almost all children in Sweden are now born in labour wards with highly specialized care. LÄS MER