Sökning: "Linus Christensson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Linus Christensson.

 1. 1. Design and conceptual implementation of an improved pre-batch polymer handling process

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Fredrik Olsson; Linus Christensson; [2021]
  Nyckelord :Lean; Production Improvement; Polymer Handling Process; Prototyping; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis is a collaborative project between the division of Production and Materials Engineering and Trelleborg AB. The aim of the thesis is to analyse the current pre-batch polymer handling process, assess the current process from a Lean perspective, and provide a new handling process which is more effective in terms of capacity, operator time, forklift transportation and traceability. LÄS MER

 2. 2. Den internationella skatterättens Robin Hood - En rättsvetenskaplig studie av OECD:s och EU-kommissionens förslag på beskattning av den digitala ekonomin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linus Christensson; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; företagsekonomi; OECD; Digital beskattning; Digital taxation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad EU-kommissionens och OECD:s förslag på beskattning av den digitala ekonomin innebär för förändring jämfört med de nuvarande reglerna inom den internationella skatterätten. Vidare har syftet även varit att utreda huruvida förslagen på beskattning av den digitala ekonomin kan komma att påverka svenska företags konkurrenskraft på den internationella marknaden samt svenska skatteintäkter. LÄS MER

 3. 3. Lean i ett medelstort livsmedelsföretag för produktionseffektivisering : hur kan Lean implementeras i ett medelstort livsmedelsföretag med syftet att skapa långsiktiga effektivitetsvinster?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Linus Christensson; [2017]
  Nyckelord :lean lantbruk; ledarskap; produktionseffektivisering; lean production; effektivitetsvinster;

  Sammanfattning : Lean Produktion är resultatet av den arbetsfilosofi som familjen Toyoda under 1800-talet tillämpade inom sina vävstolsfabriker och som sedan vidareutvecklades inom industrin och tjänstesektorn. Under 1940-talet grundades bilmärket Toyota, filosofin togs med in i bilindustrin och blev senare hyllat av hela världen. LÄS MER