Sökning: "Livförsäkring"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Livförsäkring.

 1. 1. Livförsäkring – Från ränta till Thieles differentialekvation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad matematik och statistik

  Författare :Anders Wennerberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Försäkringsbolags premiesättning : Vilka är bedömningsfaktorerna vid riskbedömning samt hur påverkar principal-agentteorin försäkringsbolagens beslutsfattande

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Victor Nilsson; Månsson Sofie; [2018]
  Nyckelord :insurance; premium setting; risk management; policyholder s behaviour; moral hazard; adverse selection; asymmetric information; insecurity; decision making; försäkring; premiesättning; riskhantering; försäkringstagares beteende; moral hazard; adverse selection; informationsasymmetri; osäkerhet; beslutsfattande;

  Sammanfattning : För försäkringsbolag är beslutsfattande en viktig process där privatpersoners situationer ska bedömas. Vilka bedömningsfaktorer som försäkringsbolag tar hänsyn till vid premiesättning har därför diskuterats. Likaså vilka svårigheter försäkringsbolag upplever inför och under beslutsfattandeprocessen av en försäkringspremie. LÄS MER

 3. 3. Valuation Practices of IFRS 17

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Björn Widing; Jimmy Jansson; [2018]
  Nyckelord :IFRS 17; Valuation; Life insurance; Insurance contracts; Contractual service; IFRS 17; Värdering; Livförsäkring; Försäkringskontrakt; Avtalsmässig servicemarginal;

  Sammanfattning : This research assesses the IFRS 17 Insurance Contracts standard from a mathematical and actuarial point of view. Specifically, a valuation model that complies with the standard is developed in order to investigate implications of the standard on financial statements of insurance companies. LÄS MER

 4. 4. Med vapen som livförsäkring: en kvalitativ studie av vapeninnehav i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Hjalmar Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Vapenamnesti; normer; vapen; Malmö; rationalitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sweden has in recent years seen an uprising in gun-use within socioeconomically weak areas and within gangs. Currently, political discourse circle around dissecting the matter of illegal weaponry attempting to find a way in which to curb deadly violence. LÄS MER

 5. 5. Sambors efterlevandeskydd – En rättsvetenskaplig uppsats om sambors efterlevandeskydd i Sverige och Finland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Sundblad; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; komparativ rätt; Finland; sambo; samboförhållande; efterlevandeskydd; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har samhället förändrats och idag är samboförhållandet en vanlig samlevnadsform i både Sverige och Finland. Trots liknande rättskultur, skiljer sig sambors efterlevandeskydd åt i dessa länder. LÄS MER