Sökning: "Ludvig Alexandersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ludvig Alexandersson.

 1. 1. Hur påverkar ägarkoncentration och skuldsättning var för sig företags finansiella prestation? - En undersökning av finansiell prestation på medelstora svenska börsnoterade företag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Alexandersson; Robin Gulliksson; [2020-05-05]
  Nyckelord :Ägarkoncentration; finansiell prestation; kapitalstruktur; agentteori; trade-off teori; pecking order-teori; svenska medelstora börsnoterade bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Studier kring hur ägarkoncentration och kapitalstruktur var för sig påverkarfinansiell prestation är spretig och ingen enhetlig bild existerar. Ägarkoncentration ser olika utberoende på vilken bolagsstyrning som tillämpas, den anglosaxiska eller kontinentala. LÄS MER

 2. 2. Den moderna banken : Tillämpning av Artificiell Intelligens i bankverksamhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ludvig Andersson; Robin Alexandersson; Tom Lien; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Bank; Finance; Financial Institutes; Ethics; Morals; Laws;

  Sammanfattning : Artificial Intelligence (AI) as a growing digitization technique appears in many contexts as something new and foreign. AI is considered by many as the driving force in the future of digitalization. The finance industry is one of the industries that may be affected since they already have several digitization tools today. LÄS MER