Sökning: "Märta Palmér"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Märta Palmér.

  1. 1. Smaken är som baken : Argumentationsanalys av feministisk retorik och debatt 2017

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

    Författare :Märta Palmér; [2017]
    Nyckelord :retorik; feminism; argumentationsanalys; nakenhet; socialistisk radikalfeminism; tredje vågens feminism; pragmadialektik;

    Sammanfattning : Det finns tydliga skillnader mellan hur andra och tredje vågens feminister förhåller sig till sexualitet och den nakna kvinnokroppen. Bör kvinnlig nakenhet och sexualitet ses som aktivism och en frigörelse från patriarkatet eller enbart som en cementering av rådande normer och bekräftelse av patriarkatet? Uppsatsen undersöker samtida feministisk debatt och retorik och behandlar skillnader i synen på vad som är feminism och hur den bör uttryckas. LÄS MER