Sökning: "Magnus Lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Magnus Lundberg.

 1. 1. Säkerhetshot mot molnet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexander Arvidsson; Magnus Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Säkerhet; Molntjänster;

  Sammanfattning :  Att använda sig av molntjänster är idag en växande trend och allt fler företag börjar adoptera molntjänster i sin verksamhet. Trots det upplever många företag att den fortsatta utvecklingen hindras på grund av oro för IT-säkerhetskunskaperna hos leverantörerna. LÄS MER

 2. 2. Verifiering och utveckling av Airwatergreens simuleringsverktyg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Josefine Dahlstedt; Linnea Andersson; Magnus Andersson; Jenny Lundberg; Harald Edlund; Johanna Sjölund; [2016]
  Nyckelord :Avfuktning; Verifiering; Modellering;

  Sammanfattning : Den här rapporten beskriver hur en modell för energi-, fuktlast- och kostnadsberäkningarhar utvecklats för avfuktare från företaget Airwatergreen. Arbetethar utgått från en färdig modell som inte gav tillräckligt bra resultat på grundav felaktiga och stora förenklingar av olika termodynamiska och meteorologiskasamband. LÄS MER

 3. 3. Yarden/Yarden : En berättelse om prekaritetens verklighetsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Jonas Hammarbäck; [2013]
  Nyckelord :Magnus Nilsson; Cristina Morini; Nina Power; precarity; Kristian Lundberg; Yarden; Marxism; Feminization of labour;

  Sammanfattning : By using contemorary work-theory this thesis aim to show how Yarden. En berättelse, puts into play the circumstances of precarian work, circumstances that have gender political as well as identity political overtones. It tries to show how the idea of ”class-jouney” is used as a conciliatory element. LÄS MER

 4. 4. How to deal with issues arising in the loan loss provisioning process - A case study of a large Swedish bank

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Julia Persson; Magnus Lundberg; [2012]
  Nyckelord :Loan Loss Provision; IAS 39; Bank; Smoothing; Risk;

  Sammanfattning : By conducting a case study on a Swedish bank, we aim at filling the gap in previous research and increasing the understanding about loan loss provisioning, by identifying issues that arise during the loan loss provisioning process. We show that three main issues arise during the process: (1) how to design the internal guidelines to achieve a consistent process, (2) how to consistently identify and handle when to take a provision, and (3) how to estimate the size of provision. LÄS MER

 5. 5. Building trust : The contradiction between security and democracy in post Apartheid South Africa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Magnus Persson; [2011]
  Nyckelord :South Africa; militarization; community policing; paramilitary policing; SAPS; social capital; police reform.;

  Sammanfattning : Abstract Title: Building Trust: The contradiction between security and democracy in post apartheid South Africa Author: Magnus Persson Supervisor: Svante Lundberg This paper aims to investigate the contradiction between security and democracy in post-apartheid South African policing, and was executed on the field together with the South African Police Service (SAPS). The theoretical point of departure is that trust between people, in relation to the institutions of society, is fundamental to democratic development. LÄS MER