Sökning: "Maja Sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Maja Sandberg.

 1. 1. Kan tillskott av pre-eller probiotika öka förekomsten av bifidobakterier hos personer med IBS som äter låg FODMAP-kost?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Gabriella Jirner; Maja Sandberg; [2021-08-18]
  Nyckelord :IBS; FODMAP; bifidobakterier; tarmflora; Prebiotika; Probiotika; B-GOS; bifidobacteria; intestinal flora; Prebiotics; Probiotics;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Can supplement of pre- or probiotics increase the abundance of bifidobacteria in people with IBS consuming a low FODMAP-diet? - A systematic review Author: Maja Sandberg and Gabriella JirnerSupervisor: Jenny van OdijkExaminer: Heléne Bertéus ForslundProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2021-04-01Background: IBS is a common functional disease among today's population. One of the treatments is a diet low in FODMAPs. LÄS MER

 2. 2. Dags att reflektera över det digitala rådgivningsmötet - Utmaningar och möjligheter inom bankbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Maja Sandberg; Annie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Bankbranschen; digital transformation; Customer Relationship Management; kundinteraktion; kundrelationer; värdeskapande.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra vilka utmaningar och möjligheter som medföljer det digitala rådgivningsmötet i bankbranschen som en del av branschens digitala transformation. Studien vill bidra till att tydliggöra hur relationen mellan bank och kund påverkas sett ur ett bankperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Sociala mediers påverkan på samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rasmus Björkqvist; Maja Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; Nyheter; Samhällskunskap; Sociala medier; Utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka och redogöra för vad forskningen säger om hur samhällskunskapsämnet påverkas av sociala medier. Med en frågeställning som lyder:   ”Vad säger tidigare forskning om hur undervisningen i samhällskunskap påverkas av sociala medier?”   Processen där materialet som har använts har framkommit utifrån en systematisk sökningsprocess. LÄS MER

 4. 4. Prisets betydelse på uppfattad servicekvalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Björn Nordmark; Maja Nordell; Oscar Sandberg; [2011]
  Nyckelord :kundtillfredsställelse kundrelationer onda goda cirkeln lågpristeorier lågprisflygbolag; Social Sciences;

  Sammanfattning : Idag består större delen av arbetskraften i Sverige av tjänstearbeten. Oberoende på om personen arbetar i en restaurang eller i på en revisionsbyrå är målet att med tjänsteerbjudanden, göra kunden tillfredsställd. LÄS MER

 5. 5. Rayleigh-Bénard convection

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekanik; KTH/Mekanik; KTH/Mekanik

  Författare :Niclas Berg; Gustav Johansson; Maja Sandberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report considers Rayleigh-Bénard convection, i.e. the ow betweentwo large parallel plates where the lower one is heated. The change indensity due to temperature variations gives rise to a ow generated bybuoyancy. LÄS MER