Sökning: "FODMAP"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet FODMAP.

 1. 1. En patientgrupp i gråzonen – en kvalitativ studie om behandling, bemötande och problematik gällande Irritable Bowel syndrome

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Carolina Sahlberg; Karolina Östman; [2019-08-14]
  Nyckelord :”IBS”; ”Irritable Bowel Syndrome”; ”IBS treatment”; ”IBS Patient experience”; ”IBS gender differences”;

  Sammanfattning : Program: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Daniel ArvidssonExaminator: Cecilia Magnusson SporreAntal sidor: 35 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 2. 2. En uppblåst historia? En kritisk diskursanalys om hur dags- och kvällspress framställer tarmsjukdomen IBS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Rebecka Levenskog; Jolinne Marlowe; [2019-08-13]
  Nyckelord :FODMAP; Genus; Hälsa; IBS; Media; Ojämlikhet; Sammanfattning;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion kandidatprogram, KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Hillevi PrellExaminator: Christina BergAntal sidor: 29Termin/år: VT 2019.... LÄS MER

 3. 3. FODMAP – sett urdietistens perspektiv : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Jeanette Ringberg; Miranda Åberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: FODMAP är en relativt ny internationell behandlingsform förpatienter med IBS. Dietisten är av stor vikt för att behandlingen ska genomföras korrekt. Många av studierna gällande behandlingsformen har genomförts internationellt. Denna uppsats söker därför information om de svenska dietisternas erfarenheter av behandlingen. LÄS MER

 4. 4. Patienternas upplevelse av att följa FODMAP : Patients experience of eating according to FODMAP

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Erika Törnqvist; [2018]
  Nyckelord :IBS;

  Sammanfattning : ABSTRACT   Background Irritable bowel syndrome is the most common functional gastrointestinal disease affecting an average of 5-10% of the population. IBS cannot be cured, but proper treatment can alleviate the symptoms. LÄS MER

 5. 5. Effekten av låg-FODMAP-kost gentemot traditionell kostbehandling avseende buksmärta och avföringsförändringar hos IBS-patienter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Percy Kazeroony; John Wikström; [2017-06-07]
  Nyckelord :IBS; Irritable Bowel Syndrome; diet; kost; FODMAP; Fermentable Oligo-; Di- Monosaccharides and Polyols; ROME III;

  Sammanfattning : Title: The effects of the low-FODMAP-diet compared to traditional nutrition therapy on abdominal pain and stool changes in IBS-patientsAuthor: Percy Kazeroony & John WikströmSupervisor: Andrea MikkelsenExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2017-04-04Background: Irritable Bowel Syndrome (IBS), is a common functional gastrointestinal disease with a global prevalence of 10-20%. The disease not only leads to suffering and a reduced quality of life in patients - but also incurs great expenses on both health care and society due to frequent hospital visits and a reduced work productivity. LÄS MER