Sökning: "FODMAP"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet FODMAP.

 1. 1. En patientgrupp i gråzonen – en kvalitativ studie om behandling, bemötande och problematik gällande Irritable Bowel syndrome

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Carolina Sahlberg; Karolina Östman; [2019-08-14]
  Nyckelord :”IBS”; ”Irritable Bowel Syndrome”; ”IBS treatment”; ”IBS Patient experience”; ”IBS gender differences”;

  Sammanfattning : Program: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Daniel ArvidssonExaminator: Cecilia Magnusson SporreAntal sidor: 35 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 2. 2. En uppblåst historia? En kritisk diskursanalys om hur dags- och kvällspress framställer tarmsjukdomen IBS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Rebecka Levenskog; Jolinne Marlowe; [2019-08-13]
  Nyckelord :FODMAP; Genus; Hälsa; IBS; Media; Ojämlikhet; Sammanfattning;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion kandidatprogram, KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Hillevi PrellExaminator: Christina BergAntal sidor: 29Termin/år: VT 2019.... LÄS MER

 3. 3. Är låg FODMAP-diet (Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides And Polyols) en effektiv behandling av Irritable Bowel Syndrome (IBS)?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Carolina Gumpert; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. FODMAP – sett urdietistens perspektiv : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Jeanette Ringberg; Miranda Åberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: FODMAP är en relativt ny internationell behandlingsform förpatienter med IBS. Dietisten är av stor vikt för att behandlingen ska genomföras korrekt. Många av studierna gällande behandlingsformen har genomförts internationellt. Denna uppsats söker därför information om de svenska dietisternas erfarenheter av behandlingen. LÄS MER

 5. 5. Patienternas upplevelse av att följa FODMAP : Patients experience of eating according to FODMAP

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Erika Törnqvist; [2018]
  Nyckelord :IBS;

  Sammanfattning : ABSTRACT   Background Irritable bowel syndrome is the most common functional gastrointestinal disease affecting an average of 5-10% of the population. IBS cannot be cured, but proper treatment can alleviate the symptoms. LÄS MER