Sökning: "Maja Wenning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maja Wenning.

 1. 1. Delningskonsumtion och ägandeskap : Hur ägandeskap påverkar konsumenters intention för adoption av korttidshyra inom olika produktkategorier

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Lisa Mattsson; Maja Wenning; [2021]
  Nyckelord :Circular economy; circular business models; sustainability; consumers; sharing economy; collaborative consumption; short-term renting; ownership; endowment-effect; perceived risk; intention for adoption; Cirkulär ekonomi; cirkulära affärsmodeller; hållbarhet; konsumenter; delningsekonomi; delningskonsumtion; korttidshyra; ägandeskap; endowment-effekt; upplevd risk; intention för adoption;

  Sammanfattning : Efterfrågan och konsumtionen av jordens naturresurser ökar ständigt (Lieder & Rashid 2016). Längs med ett konsumtionsmönster som präglas av en mentalitet där produkter används ett fåtal gånger under en begränsad tidsperiod kommer också konsekvenser (Belk 2014a). LÄS MER

 2. 2. Korrelation mellan fondflöde och konjunkturläge samt investeringsprofilering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Maja Wenning; Simon Widberg; [2019]
  Nyckelord :net flow; business cycle; investors; risk tolerance; nettoflöde; konjunkturläge; investerare; risktolerans;

  Sammanfattning : Investerare har under en lång tid försökt reda ut huruvida det går att slå marknaden. Vilket perspektiv som investeraren har med avseende på möjligheten att slå marknaden blir aktuellt vid val av investeringsalternativ. Ett vanligt förekommande alternativ är fonder där flöden av kapital är beroende av faktorer på makronivå. LÄS MER