Sökning: "Malin Johnsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Malin Johnsson.

 1. 1. “Om det är en jättesvår uppgift då kan jag tänka så som typ någon annan gjorde.”   : En empirisk studie om elevers upplevelser kring att arbeta muntligt med problemlösning utifrån EPA-metoden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Malin Gottfridsson; Tea Johnsson; [2022]
  Nyckelord :Matematik; muntlig; diskussion; problemlösning; EPA-metod;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie handlar om muntlig matematik och syftar till att ta reda på hur elever upplever att det är att arbeta med problemlösningsuppgifter utifrån EPA- metoden. Inom matematiken ska eleven ges möjlighet att utveckla kursplanens olika förmågor, varav kommunikationsförmågan och problemlösningsförmågan är två av dem. LÄS MER

 2. 2. Ingen vill vara en hemmasittare : elevers, vårdnadshavares och skolpersonals tankar och erfarenheter kring orsaker till problematisk skolfrånvaro och möjligheter och hinder i vägen tillbaka till skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Johnsson; Lotta Lödesjö; [2022]
  Nyckelord :adhd; autism; hemmasittare; intellektuell funktionsnedsättning; problematisk skolfrånvaro; ökad skolnärvaro;

  Sammanfattning : Problematisk skolfrånvaro är idag ett växande problem som påverkar både eleven och samhället i stort. I vår sökning efter forskning inom området upptäckte vi att forskning kring återgången till skolan efter problematisk skolfrånvaro är eftersatt. Vi såg det därför som intressant att undersöka detta. LÄS MER

 3. 3. Kapacitet och produktionsstyrning vägen till bättre tillgänglighet och arbetsmiljö : En interaktiv studie utifrån en mixad metod kring faktorer som påverkar arbetsmiljön

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare); Jönköping University/HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare)

  Författare :Malin Johnsson; Malin Hedtjärn; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Motivation i matematik : En systematisk litteraturstudie om vad som påverkar elevers motivation i matematik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Malin Gottfridsson; Tea Johnsson; [2021]
  Nyckelord :matematik; motivation; inre motivation; yttre motivation; undervisningsmetod;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie handlar om elevers motivation inom matematik och syftar till att ta reda på vad som motiverar elever samt om det finns undervisningsmetoder som kan skapa mer motivation än andra. Studien ger en inblick i några motivationsfaktorer som finns i aktuell forskning. LÄS MER

 5. 5. Why only women? : An interview study of individual members’ experiences and perceptions of the women-only online community Heja Livet!

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Malin Johnsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Why are women attracted to join women-only online communities and what are the affordances of these communities? This study is focusing on the signifier of the fourth-wave feminism – feminist activity online and the cultivation of online safe spaces. Sweden is often considered to be a gender-equal country but this study sheds light on the fact that women in Sweden still experience gender inequalities. LÄS MER