Sökning: "Malmö Kommissionen"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Malmö Kommissionen.

 1. 1. Fysisk planering för cirkulära städer : En flerfallsstudie av Eskilstuna kommun och Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elsa Fahl; Andreas Birkehammar; [2023]
  Nyckelord :cirkulära städer; cirkularitet; fysisk planering; hållbarhet; kretslopp; ekologisk regeneration; anpassning;

  Sammanfattning : Enligt FN:s klimatpanel IPCC ökar de globala utsläppen av växthusgaser till följd av samhällets ohållbara energianvändning, markanvändning, livsstilar, konsumtion och produktion. Utvinning och bearbetning av naturresurser orsakar cirka 50 procent av växthusgasutsläppen och mer än 90 procent av vattenstressen och förlusten av biologisk mångfald i världen. LÄS MER

 2. 2. Styrmedel och hållbarhet : En studie om EU-taxonomins påverkan på det befintliga fastighetsbeståndet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Filip Juhlin; Andreas Olsson; [2022]
  Nyckelord :EU-taxonomy; instruments; incentives; market failure; real estate; existing real estate portfolio; sustainability; financing; energy efficiency; information problems; EU-taxonomi; styrmedel; incitament; marknadsmisslyckande; fastigheter; befintliga fastighetsbeståndet; hållbarhet; finansiering; energieffektivisering; asymmetrisk information;

  Sammanfattning : Människans påverkan på klimatet har gjort att klimatfrågan har fått allt större fokus i dagens samhälle. Fastighets- och byggsektorn står idag för 21 procent av växthusgasutsläpp och 40 procent av energianvändningen i Sverige. LÄS MER

 3. 3. En studie om hållbart boende, innovativa lösningar och miljöcertifieringar.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Siljö Sebastian; Winberg Sandra; [2021]
  Nyckelord :Hållbarhet; Eko-hus; miljöboende; Level s ; miljöcertifiering.;

  Sammanfattning : Boverket höjer kraven på hållbart byggande och från och med 2022 finns det krav på att varje byggnad med bygglov ska upprätta en klimatdeklaration. Studien har undersökt den bakomliggande kunskapen kring att bo hållbart. LÄS MER

 4. 4. Projektering för demontering och återanvändning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Kalle Hull; David Segerberg; [2019]
  Nyckelord :Design; Deconstruction; reuse;

  Sammanfattning : Ett hållbart tänkande blir allt viktigare i dagens samhälle. EU-kommissionen har beslutat att resurser ska användas på ett mer effektivt sätt för att främja en hållbar utveckling. Inom byggbranschen kan detta handla om Design for Deconstruction (DfD), vilket kan översättas till projektering för demontering. LÄS MER

 5. 5. Förebyggande och främjande -om tidiga insatser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ulrika Artberger; [2019]
  Nyckelord :Förebyggande arbete; förskolan; pedagogisk dokumentation; specialpedagogens roll; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Artberger, Ulrika (2018). Förebyggande och främjande – om tidiga insatser i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER