Sökning: "Maria Bohlin"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Maria Bohlin.

 1. 1. Personcentrerad vård i praktiken: Identifiering avbarriärer ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Bohlin; Eleonore Johansson; [2019]
  Nyckelord :Barriers; Implementation; Nurse s role; Partnership; Person-centered care; Barriärer; Implementering; Partnerskap; Personcentrerad vård; Sjuksköterskans roll.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning tyder på att en vård som bygger på en personcentrerad grund bidrar till en högre kvalitet av vården och har en positiv påverkan på patienter samt hälso- och sjukvårdsprofessionen. Samtidigt pekar studier på att hälso- och sjukvården står inför en mängd utmaningar för att kunna införa ett personcentrerat förhållningssätt i den dagliga vården. LÄS MER

 2. 2. Teaching Theory and Cultural Production in Urban Modernity : A Comparative Analysis of The Great Gatsby and City of Glass, Informed by Pedagogical Aims

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Sarah Maria Lena Bohlin; [2019]
  Nyckelord :Urban modernity; Knowledge production; Teaching literature; Teaching modern and postmodern theory; The Great Gatsby; City of Glass;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Svenska konsumenters syn på secondhandkläder : Fördelar och nackdelar med secondhandkläder

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Bohlin; [2019]
  Nyckelord :Second-hand clothes; second-hand; traditionally made clothes; clothes; environmentalism; price sensitivity; need for uniqueness; fashion involvement; need for status; perception of contamination; Secondhandkläder; secondhand; traditionellt tillverkade kläder; kläder; miljömedvetenhet; prismedvetenhet; behov av att vara unik; modeintresse; behov av att visa status upplevelse av ofräschhet;

  Sammanfattning : Datum: 26:e juni 2019 Nivå: C-uppsats, i företagsekonomi, specialisering marknadsföring. Institution: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle - Luleå Tekniska Universitet Författare: Sara Bohlin Handledare: Maria Ek Styvén Titel: Fördelar och nackdelar med att konsumera secondhandkläder Nyckelord: Secondhandkläder, secondhand, traditionellt tillverkade kläder, kläder, miljömedvetenhet, prismedvetenhet, behov av att vara unik, modeintresse, behov av att visa status upplevelse av ofräschhet. LÄS MER

 4. 4. Kan supplementering med omega 3 förbättra syreupptagningsförmågan hos idrottare?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jonna Gustafsson; Maria Bohlin Nygren; [2015-06-26]
  Nyckelord :supplementering; omega 3; syreupptagningsförmåga; idrottare;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Does supplementation with omega 3 improve oxygen uptake among athletes?Author: Jonna Gustafsson and Maria Bohlin Nygren Supervisor: Frode Slinde Examiner: Ingrid Larsson Programme: Programme in dietetics, 180/240 hp Type of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hp Date: May 26, 2015Background: Previous research has shown that omega 3 fatty acids may improve cardiovascular functions by decreased aggregation and increased red blood cell deformability. This produces an increased blood flow and could have a potential effect on oxygen uptake. LÄS MER

 5. 5. Individuell placering- hjälp eller stjälp till ett lönearbete? : En kvalitativ studie hur arbetsledare genomför och upplever arbetsintegrering av personer med intellektuell funktionsnedsättning som beviljats individuell placering.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Anna Jansson; Maria Bohlin Smed; [2013]
  Nyckelord :daglig verksamhet; funktionsnedsättning; arbetsintegrering; individuell placering;

  Sammanfattning : SammanfattningSocialstyrelsen visar i kartläggning (2008) att allt fler dagliga verksamheter i Sverige har börjat använda sig av individuella placeringar på arbetsplatser. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur ett urval av arbetsledare i två medelstora kommuner genomför och upplever arbetsintegreringen av personer som blivit beviljade individuell placering inom daglig verksamhet enligt LSS. LÄS MER