Sökning: "Maria Bohlin"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Maria Bohlin.

 1. 1. Personcentrerad vård i praktiken: Identifiering avbarriärer ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Bohlin; Eleonore Johansson; [2019]
  Nyckelord :Barriers; Implementation; Nurse s role; Partnership; Person-centered care; Barriärer; Implementering; Partnerskap; Personcentrerad vård; Sjuksköterskans roll.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning tyder på att en vård som bygger på en personcentrerad grund bidrar till en högre kvalitet av vården och har en positiv påverkan på patienter samt hälso- och sjukvårdsprofessionen. Samtidigt pekar studier på att hälso- och sjukvården står inför en mängd utmaningar för att kunna införa ett personcentrerat förhållningssätt i den dagliga vården. LÄS MER

 2. 2. Kan supplementering med omega 3 förbättra syreupptagningsförmågan hos idrottare?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jonna Gustafsson; Maria Bohlin Nygren; [2015-06-26]
  Nyckelord :supplementering; omega 3; syreupptagningsförmåga; idrottare;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Does supplementation with omega 3 improve oxygen uptake among athletes?Author: Jonna Gustafsson and Maria Bohlin Nygren Supervisor: Frode Slinde Examiner: Ingrid Larsson Programme: Programme in dietetics, 180/240 hp Type of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hp Date: May 26, 2015Background: Previous research has shown that omega 3 fatty acids may improve cardiovascular functions by decreased aggregation and increased red blood cell deformability. This produces an increased blood flow and could have a potential effect on oxygen uptake. LÄS MER

 3. 3. Individuell placering- hjälp eller stjälp till ett lönearbete? : En kvalitativ studie hur arbetsledare genomför och upplever arbetsintegrering av personer med intellektuell funktionsnedsättning som beviljats individuell placering.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Anna Jansson; Maria Bohlin Smed; [2013]
  Nyckelord :daglig verksamhet; funktionsnedsättning; arbetsintegrering; individuell placering;

  Sammanfattning : SammanfattningSocialstyrelsen visar i kartläggning (2008) att allt fler dagliga verksamheter i Sverige har börjat använda sig av individuella placeringar på arbetsplatser. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur ett urval av arbetsledare i två medelstora kommuner genomför och upplever arbetsintegreringen av personer som blivit beviljade individuell placering inom daglig verksamhet enligt LSS. LÄS MER

 4. 4. Skatternas betydelse vid val och byte av företagsform

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Maria Bohlin; Sofia Landås; Sanna Hellblom-Björn; [2012]
  Nyckelord :Tax; businessforms; changing businessforms; Skatt; företagsform; byte av företagsform;

  Sammanfattning : Uppsatsen avser att undersöka vilken företagsform som är mest fördelaktig ur skattesynpunkt, samt att undersöka om det uppstår några skattemässiga konsekvenser vid byte av företagsform.Uppsatsen bygger på kvalitativ och deduktiv metod. I uppsatsen används primärdata från semistrukturerade intervjuer med rådgivare samt företag. LÄS MER

 5. 5. Exploatering i Roslagens hjärta – en studie av dagvattenplaneringen vid det framtidaRosenkälla handelsområde.

  Kandidat-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik; KTH/Mark- och vattenteknik

  Författare :Caroline Bohlin; Maria Rundqvist; [2011]
  Nyckelord :Rosenkälla handelsområde; dagvatten; miljöpåverkan; LOD; sköt-selprogram;

  Sammanfattning : .... LÄS MER