Sökning: "behov av att vara unik"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden behov av att vara unik.

 1. 1. LOOPS LEARNING MANAGEMENT SYSTEM En studie ur ett infrastrukturperspektiv

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Peter Kåreklint; [2021-04-12]
  Nyckelord :Learning Management System; infrastruktur; upplevelse; utveckling; kommunikation;

  Sammanfattning : Development of a Learning management system is part of a design process thatconsists of a vision, an operational image and a specification where each supplierof an LMS must analyze a unique design situation. The development of LoopsLMS is a process where different methods have been used. LÄS MER

 2. 2. Att förlora ett bröst : Beskriva unga kvinnors upplevelser under sin bröstcancerbehandling

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Josefin Nilsson; Jonna Ljungdahl; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvalitativ metod; personcentrerad vård; unga kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige är bröstcancer. Kvinnor i högre ålder drabbas oftare men forskning visar att yngre kvinnor under 50 år också drabbas och med en sämre prognos. När en kvinna drabbas av bröstcancer kan en påverkan ske både psykiskt och fysiskt. LÄS MER

 3. 3. Äldre personers upplevelser av självbestämmande på särskilt boende : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Nadja Ståhl; Julina Åkesdotter; [2021]
  Nyckelord :Självbestämmande; äldre; upplevelser; kvalitativ innehållsanalys; särskilt boende; omvårdnad; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre personer ställs inför mycket när åldrandets process vidtar och ska få leva ett värdigt liv. Det särskilda boendet är den äldre personens egna hem där omvårdnaden ska vara individanpassad. Sjuksköterskans ansvar är att främja den äldres hälsa vilket är starkt förknippat med autonomi och självbestämmande. LÄS MER

 4. 4. ”Nej, lilla gumman, så fungerar det inte här” - En kvalitativ intervjustudie om tjänstemäns upplevelser av tystnadskultur inom kommunala verksamheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Siri Richert; Moa Bynke; [2021]
  Nyckelord :tystnadskultur; härskartekniker; tjänstemän; kommunala verksamheter; intern kommunikation; medarbetartystnad; tematisk analys; intervjustudie; Social Sciences;

  Sammanfattning : The experience of a culture of silence among officials in municipal workplaces in Sweden has been a debated topic for the last few years. Swedish officials have a unique position in municipalities where they both must be unpolitical and at the same time contribute objective facts to the decision-making process. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser av mötet med vårdpersonalen på barnakutmottagningar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Elisabeth Reutercrona; Sara Severinsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Reutercrona, E & Severinsson, S. Föräldrars upplevelser av mötet med vårdpersonalen på barnakutmottagningar. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER