Sökning: "Measurement instruments"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden Measurement instruments.

 1. 1. The Effect of Language Proficiency on Immigrants' Labour Earnings

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Andreas Andersson; Henrik Hällerfors; [2019]
  Nyckelord :Earnings; Immigration; Refugee; Language; Human Capital;

  Sammanfattning : This study examines the returns to language proficiency for immigrants in Germany. It uses self-reported language proficiency as a proxy for the objective skill level. Estimating the effect is complex and it is likely to be biased due to several factors, such as unobserved heterogeneity, measurement errors, and reverse causality. LÄS MER

 2. 2. SuperAcoustics - Development of Android application to measure sound reduction index

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Karl Bengtsson; Elliot Sandefeldt; [2019]
  Nyckelord :Sound reduction index; Android; Application; Acoustic measurements; Sound insulation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urban bosättning är vanligt i dagens samhälle och en övervägande andel av befolkningen bor i lägenheter, där ljudisolering är en viktig aspekt rörande trivseln i bostaden. Användning av smartmobiler för akustiska mätningar blir allt vanligare, men inget enkelt verktyg finns idag för att mäta och räkna ut reduktionstalet. LÄS MER

 3. 3. Strukturanalys av skyddsrör för temperaturgivare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Mattias Tidefelt; August Zedigh; [2019]
  Nyckelord :temperaturgivare; hållfasthetsanalys; rörknäckning;

  Sammanfattning : Temperaturgivare är ett instrument för temperaturmätning som används i stor utsträckning i industrin. Många gånger installeras temperaturgivare i farliga miljöer vilket medför att hållfastheten hos givarna är av yttersta betydelse. LÄS MER

 4. 4. Design and construction of a contactless excitation and response measurement system

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Johan Westlund; [2019]
  Nyckelord :Rotor dynamic; Electromagnet; Contactless excitation; LabVIEW; Measurement instruments; Force control; CERS; Rotordynamik; Elektromagnet; Kontaktlös exitation; LabVIEW; Kraftkontroll; CERS;

  Sammanfattning : Manufacturing industry works on Overall Equipment Effectiveness (OEE) to increase the yield and speed of machining. A good knowledge of the machine properties is important to increase the speed while still maintaining stable cutting with low tool usage. LÄS MER

 5. 5. Ultrafast Transient coherent Raman Microscopy(TRaM)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Eric Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The aim of this project was to construct a measurement setup to be able to measure the decoherence time of optical phonons. Optical phonons lose coherence by decaying to intermediate phonons and eventually to acoustic phonons which can carry heat, which is why measuring the coherence time of optical phonons is important to characterizing heat flow on short time scales. LÄS MER