Sökning: "Measurement instruments"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden Measurement instruments.

 1. 1. Estimating a hybrid New Keynesian Phillips curve for Sweden : An instrumental variables approach

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Czarnota; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous estimates suggest that there has been a flattening of the Swedish Phillips curve after the global financial crisis of 2008. This apparent flattening is a global phenomenon that has led many economists to search for an explanation. LÄS MER

 2. 2. Plasma density characteristics of magnetic holes near the Kronian magnetosphere boundary surfaces

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Marlon Luis Bause; [2020]
  Nyckelord :Magnetic holes; Saturn; Langmuir Probe; plasma electron density; Magnetosphere;

  Sammanfattning : Localized structures of the magnetic field strength depression are often observed in the interplanetarymedium, and they are called ‘magnetic holes’ after the original work of Turner et al. 1977. A numberof observations of similar features have been reported, while the mechanisms of their origin have notfully understood yet. LÄS MER

 3. 3. Measurement System Analysis : For Battery Production Using DMAIC at Northvolt AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Phuc Nguyen; Adam Sahlberg; [2020]
  Nyckelord :Measurement System Analysis; Measurement System; Measurement Instrument; DMAIC;

  Sammanfattning : As battery manufacturing is enclosed with multiple quality and safety requirements, the batteryindustry needs adequate Measurement Systems (MS) to provide high product quality and ensure a safe working environment. The study purpose was to improve the performance of an MS for battery production by utilizing MSA and Six Sigma methodology, and to make appropriate recommendations for improvement and future control. LÄS MER

 4. 4. Mapping of Material Transportation Routes in Production for Optical Measurement Instruments With The Purpose of Improving Efficiency

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Produkt- och produktionsutveckling

  Författare :Clara Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Standardisation; Continious Improvements; Deviations; Waste; Efficiency; Standardisering; Ständiga förbättringar; Avvikelser; Slöseri; Effektivisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Övertoner från UPS i transformator : Lokalisering och möjliga lösningar

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adam Bratt; José Luis Jimenez Hernekoski; [2020]
  Nyckelord :Övertoner; elkvalité; transformator; UPS;

  Sammanfattning : Avsikten med rapporten är att kartlägga och analysera förekommande övertoner i anslutning till en utav AstraZenecas Uninteruptible Power Supply (UPS) anläggningar. Samt ge en generell inblick på övertoner och dess karaktäristik i form av konsekvenser och lösningar. LÄS MER