Sökning: "Melissa"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet Melissa.

 1. 1. Barnavården år 1900-1940: Ett offentligt uppdrag eller privat angelägenhet? : En lokalstudie över barnavårdsnämnden i Karlstad stad och Karlstad landsförsamling genom ett maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Melissa Quach; [2019]
  Nyckelord :barnavård; karlstad stad; karlstad landsförsamling; makt;

  Sammanfattning : The following essay is conducted both from a local perspective in Sweden. The source material used have been analyzed through a power-theory drawn by professor Raymond Angelo Belliotti who has a Ph.D in philosophy. LÄS MER

 2. 2. Värdmoderskapsprocessen genom medias ögon - En kvalitativ studie om medias framställning av tilltänkta föräldrars väg till barn genom värdmödraskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Melissa Yang; Ajaydip Sidhu; [2019]
  Nyckelord :surrogate mother; intended parents; media; social constructivism; power värdmoder; tilltänkta föräldrar; socialkonstruktivism; makt; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how media in Sweden presents the surrogacy process with the purpose of enhancing knowledge of what ideals and challenges are framed through the intended parents perspective. The empirical material of this study consist of 19 articles that depict the intended parents stories of having been through the surrogacy process, which have been collected from different Swedish newspapers. LÄS MER

 3. 3. Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av att vårda patienter med suicidrisk : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sahar Jalileh Vand; Melissa Roozban; [2019]
  Nyckelord :Hälso- och sjukvårdspersonal; Suicid; Suicidrisk; Upplevelse;

  Sammanfattning : Världen över begår cirka 800,000 personer suicid per år, vilket motsvarar ett suicid var fyrtionde sekund. Den vanligaste underliggande orsaken vid suicid är depression. Stödjande nätverk samt omsorg om sina närstående kan vara exempel på skyddande faktorer. LÄS MER

 4. 4. An Analysis of Elements of Communications for Development (C4D) incorporated into the Community Consultation Mechanism of the Myanmar Peace Support Initiative

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Melissa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Communication for Development; Communication for Social Change; Peace Support Initiatives;

  Sammanfattning : The Myanmar Peace Support Initiative (MPSI) was a program launched in March 2012, following a request from the government of Myanmar to the government of Norway to lead international support to the Myanmar peace process. The initiative was implemented over a period of three years bringing together and facilitating collaboration amongst various stakeholders in the peace process. LÄS MER

 5. 5. Effekten av intervention med kommunikationsstödjande webbtjänster för personer med demens och deras vårdgivare och anhöriga

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Melissa Barbos; Jenny-Ann Svenningsson; [2018-12-13]
  Nyckelord :demens; kommunikationsstödjande webbtjänster; reminiscens intervention; European Quality of life -5 Dimensions EQ-5D ; Quality of Life in Alzheimers Disease QoL-AD ; dementia; digital communication aid;

  Sammanfattning : Dementia influence global health, with the greatest impact on Quality of Life. In the context of reminiscence intervention, the project INdependent LIving Support Function for the Elderly developed two digital communication aids’. LÄS MER