Sökning: "Miljöorganisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet Miljöorganisationer.

 1. 1. Opinion för miljön : En kvantitativ studie om hur miljöorganisationer bildar opinion kring skogsfrågor på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hampus Gröndal; Oscar Fransson Brooks; [2021]
  Nyckelord :Opinionsbildning; Klimatkommunikation; Sociala medier; Budskap; Skogssektorn;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Syftet med detta arbete var att undersöka miljöorganisationers kommunikativa budskapsstrategier för att bilda opinion på sociala medier. Utgångspunkten för arbetet var vår problemformulering där vi ställde frågan huruvida ibland tvivelaktiga kommunikationsstrategier från stora internationella miljöorganisationer påverkar legitimiteten för gräsrotsrörelser inom mindre marknader och deras miljöarbete. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av kommunikation och ökad miljödebatt i media för icke-statligt miljöarbete : En kvalitativ intervjustudie angående miljöorganisationers uppfattningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Moa Hultberg; Julia Andersson; [2020]
  Nyckelord :Environmental non-governmental organisations; information and communication technologies; global environmental debate; covid-19 pandemic; Miljöorganisationer; informations- och kommunikationsteknologi IKT ; global miljödebatt; covid-19 pandemin;

  Sammanfattning : Forskning visar att informations- och kommunikationstekniker är en viktig del för aktörer såsom miljöorganisationer. Olika kommunikationstekniker och olika typer av media har utvecklats med hög hastighet sedan 1980- och 90-talet och utvecklingen fortsätter (Statens Medieråd, 2016, Myndigheten för press, radio och tv, 2019). LÄS MER

 3. 3. Miljösmart social media - En studie kring ideella miljöorganisationers informationsspridning på Facebook

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :David Svensson; [2020]
  Nyckelord :Social media; Facebook; kommunikation; informationsspridning; ideella organisationer; klimatförändringar; miljöfrågor; miljövänligt beteende; marknadsföringsstrategier; interventionsstrategier;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på att sociala medier ej utnyttjas till sin fulla potential för att påverka allmänheten för att främja miljövänliga beteenden. Syftet för denna studie är att skapa kunskap om hur ideella miljöorganisationer kan sprida information via sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Svenska ENGO:s & hållbar utveckling : En kvalitativ studie av svenska icke-statliga miljöorganisationers arbete med och perspektiv på hållbar utveckling i relation till Agenda 2030 och grön ekonomi

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Martina Settlin; Kristin Bäck Persson; [2020]
  Nyckelord :icke-statlig organisation; Sverige; NGO; miljö; hållbar utveckling; Agenda 2030; grön ekonomi; miljörättvisa;

  Sammanfattning : Medvetenheten för den mänskliga påverkan på miljön ökar och har blivit en alltmer viktig fråga inom nationell politik. Sverige vill se sig själva som en internationell förebild vad gäller alla dimensioner av hållbarhet och i uppfyllandet av de globala målen, något som kräver ett stort engagemang från hela samhället. LÄS MER

 5. 5. Att följa gröna Instagramkonton : Hur påverkas unga vuxna ur ett miljöperspektiv av att följa hållbarhetsrelaterade konton på Instagram?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emelie Eriksson; Jasmine Mohamed; [2020]
  Nyckelord :Instagram; Ecological sustainability; Environment; Impact; Instagram’s algorithm; Environmental awareness; Instagram; Ekologisk hållbarhet; Miljö; Påverkan; Instagrams Algoritm; Miljömedvetenhet;

  Sammanfattning : Studier visar att mänsklig aktivitet, såsom utnyttjande av naturresurser, är kopplat till den globala temperaturökningen. Samtidigt uppmärksammas hållbarhetsfrågor allt mer på sociala medieplattformar som Instagram, där främst unga vuxna är aktiva dagligen. LÄS MER