Sökning: "Moderator"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet Moderator.

 1. 1. The Influence of Investors on Stress – a Blessing or a Curse for New Venture Teams? A Qualitative Study of Private Equity Investors’ Influence on Stress Experienced in New Venture Teams

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Melanie Panorea Kontonikolaou; Maximilian Terstappen; [2020]
  Nyckelord :new venture teams; entrepreneurial stress; stressor; coping; entrepreneurial finance; private equity investors; leadership; Business and Economics;

  Sammanfattning : Entrepreneurs often face high levels of stress (Boyd & Gumpert, 1983; Shepherd, Marchisio, Morrish, Deacon & Miles, 2010) and stress has been found to affect a team’s performance (Driskell, Salas & Johnston, 1999). At the same time, private equity investors are a common source to gain external funding, while being known for their value-added roles as well as potential risks (De Clercq, Vance, Lehtonen & Sapienza, 2006; Politis, 2016). LÄS MER

 2. 2. Att tala om skillnader i tv : En antropologisk studie av kulturförståelser i den politiska debatten i tv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Magnus Svensson; [2020]
  Nyckelord :culture; difference; cultural difference; discourse; politics; television; tv; debate; Swedish politics; election; 2018; values; kultur; skillnad; kulturell skillnad; diskurs; politik; television; tv; debatt; svensk politik; val; riksdagsval; 2018; värderingar;

  Sammanfattning : In the political debates aired on Swedish television the days and months before the general election of 2018, the notion of difference was often articulated as one of the reasons for certain social issues plaguing the country. This discourse on difference regularly reproduced the conceptual pairs “Us” and “Them” where the difference of “Them” constituted a problem for “Us”. LÄS MER

 3. 3. Resiliens hos svenska ungdomar : En studie om resiliens som moderator i relationen mellan traumaupplevelse och traumasymtom och en påbörjan av validering för Adolescent Resilience Questionnaire (ARQ).

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Frida Hall; Emelie Kazemi; [2020]
  Nyckelord :Resiliens; Adolescent Resilience Questionnaire ARQ ; salutogenes; stålsättningseffekten; ekologisk systemteori; posttraumatiskt stressyndrom PTSD ; potentiellt traumatiska händelser; bedömningsinstrument; psykometri; validitet; reliabilitetm faktoranalys; CFA; moderationsanalys; anknytningsstil; självkänsla; känsla av sammanhang KASAM ;

  Sammanfattning : I studien undersöktes huruvida resiliensstärkande faktorer påverkar relationen mellan traumaupplevelser (PTH) och traumasymtom hos svenska ungdomar 15–17 år, relativt individuella traumaupplevelser. Med studien avsågs också påbörja en validering av instrumentet Adolescent Resilience Questionnaire (ARQ) för målgruppen. LÄS MER

 4. 4. Föräldrainvolvering som moderator för relationen mellan de tre grundläggande psykologiska behoven och målorientering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott; Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott

  Författare :Joel Åberg; Martin Gibson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to (a) examine the relationship between the three basic psychological needs of the self-determination theory, parental involvement and goalorientation and (b) examine if parental involvement moderates the relationship between the three basic psychological needs and goal-orientation in youth soccer players. A panel study was made with 69 participants in the ages 15-18 years (M=15. LÄS MER

 5. 5. Organisational Resilience and the Roles of Learning and Unlearning - An empirical study on organizational capabilities for resilience during the COVID-19 crisis

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Daniel Orth; Philipa Maria Schuldis; [2020]
  Nyckelord :organizational resilience; organizational learning; organizational unlearning; covid-19 crisis; quantitative research;

  Sammanfattning : Faced with disturbances, such as the COVID-19 pandemic, organizations seek for ways to better anticipate, cope with, and adapt to them. Their aim is to emerge even more productively from the crisis external threats bring about - namely to stay resilient. LÄS MER