Sökning: "Moderator"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet Moderator.

 1. 1. Improving the Usability of a Q&A Platform : A design process based on the principles of Lean UX – adapted to a given start-up environment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Stefanie Müller; [2019]
  Nyckelord :User Experience; Usability; Lean UX; Mobile Application; Q A; Backchannel; Moderator; Event Platform; Interface Design;

  Sammanfattning : This Bachelor thesis is about digital tools for event organisers. The platforms offered by companies serve as digital backchannels that among other things facilitate interactions between audience and stage, for example during live Q&A sessions. LÄS MER

 2. 2. CSR determinants of consumers' purchase of organic food : A cross-cultural comparison between China and Sweden

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mohamad Khair Jandali Rifai; Yong Wang; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; Organic food; Attitude; Purchase; Individualism;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe the determinants of corporate social responsibility (CSR) that are: community support, diversity, employee support, environment, overseas operations, and product, on consumers’attitude towards purchasing of Organic food brands with Individualism as a moderator. It obtains a quantitative method by the deductive approach. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar för den professionella sångrösten – en fokusgruppsstudie av operakoristers arbetsmiljö

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Erika Everbring; [2019]
  Nyckelord :Operasångare; Röstbelastning; Arbetsmiljö; Fokusgrupper; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att identifiera och kartlägga faktorer i professionella operakoristers arbetsmiljö och yrkesutövande som påverkar röstfunktion och rösthälsa. Metod: I studien användes en kvalitativ metod, i form av fokusgruppsintervjuer. LÄS MER

 4. 4. Socialt stöd som moderator mellan stress och idrottsrelaterad utbrändhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Felicia Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Athletes; Burnout; Social Support; Perceived Stress; Idrottare; Socialt stöd; Upplevd stress; Utbrändhet;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte var att studera socialt stöd som moderator i relationen mellan stress och idrottsrelaterad utbrändhet bland idrottande ungdomar. Deltagarna valdes via ettstrategiskt bekvämlighetsurval och krav att ha minst 3 träningar i veckan utöver tävling inom sin idrott. Totalt deltog 91 ungdomar i studien (M=17,3 SD=0.98). LÄS MER

 5. 5. It’s Time To Become Brave - The Phenomenon of Social Brand Activism

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carolin Bruder; Helena Lübeck; [2019]
  Nyckelord :Social Brand Activism; Brand Personality; Brand Activism; Brand-Cause Fit; Source Credibility; Company Motives; Sportswear Brands; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose - Since the phenomenon of social brand activism is an emerging concept in literature and considered as a differentiation strategy for corporate brands, the purpose of this study is to evaluate the impact of social brand activism on the different brand personality dimensions. In addition, the study aims to examine if a high brand-cause fit enhances the effectiveness of social brand activism. LÄS MER