Sökning: "Motivation and EFL teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Motivation and EFL teaching.

 1. 1. Research on motivation and motivational strategies in EFL teaching : A systematic literature review

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Johanna Carlén; [2021]
  Nyckelord :Motivation; motivational strategies; Intrinsic; extrinsic; instrumental and integrative.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to conduct a systematic review of the research literature that has been done previously on the subject of motivation and motivational strategies in the EFL classroom. Furthermore, the gathered material will be compared and analyzed. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända elevers förutsättningar i ordinarie engelskundervisning : En kvalitativ intervjustudie om engelsklärares arbetssätt med nyanlända elever i åk 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Florentina Tahiri; [2021]
  Nyckelord :newly arrived pupils; translanguaging; regular English teaching; foreign language; working methods; nyanlända elever; transspråkande; engelska i ordinarie undervisning; främmande språk; arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att redogöra för arbetssätt och strategier lärare i åk 4-6 använder för att gynna nyanlända elevers språkutveckling i den ordinarie engelskundervisningen. Studien utgår från ett lärarperspektiv och belyser utmaningar som lärare anser att nyanlända elever möter när de deltar i den ordinarie engelskundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Approaches to Motivate Students to Read English Literature in the Upper Secondary Classroom

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Amanda Svensson; [2021]
  Nyckelord :literature; motivation; EFL classroom;

  Sammanfattning : Reading literature has always been a big part of developing language skills, critical thinkingand imaginative thinking. However, research show that adolescents in today’s society tend toread less literature both inside and outside of the classroom. LÄS MER

 4. 4. Effects of Videos on EFL/ESL Learners' Writing Proficiency and Vocabulary Acquisition: A Literature Review

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Freya Gunnarsson; Andreas Helsing; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This literature review presents and discusses the effects of videos on vocabulary acquisition and writing skills in the EFL/ESL classroom, as shown in research published in the last decade. Due to the growing interest in using videos in the EFL/ESL classroom, we find it important to examine how it affects the students’ language acquisition and how the students perceive videos for learning purposes. LÄS MER

 5. 5. The Effects of Digital Tools on EFL/ESL Learners' Vocabulary Acquisition/Learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Emelie Fröjd; Julia Ström; [2021]
  Nyckelord :ESL EFL; digital tools; non-digital tools; vocabulary drills; vocabulary acquisition; vocabulary learning; motivation; conscious and subconscious learning; intentional and incidental learning.;

  Sammanfattning : As a result of the increase of digitalisation in today’s society, the Swedish school system requires a certain degree of digital competence amongst teachers, affecting the foundation of how their teaching practice is structured. Therefore, this study aims to investigate to what extent Swedish EFL/ESL teachers in the primary years incorporate digital tools in their teaching practice, and more specifically how – and why – they are used to facilitate learners’ vocabulary acquisition/learning. LÄS MER