Sökning: "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB.

 1. 1. Räddningstjänstens arbete med Agenda 2030

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Albert Enger; Erika Persson; [2022]
  Nyckelord :Agenda 2030; Räddningstjänst; FN:s globala hållbarhetsmål; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB ; Handlingsprogram; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The importance of sustainability is constantly increasing in today’s society and 2015 the United Nations adopted 17 global sustainable development goals (SDGs), summarized as the “2030 Agenda”. To achieve the 2030 Agenda all sectors must become involved which means that the Fire and Rescue Services (FRS) must contribute to this sustainability work. LÄS MER

 2. 2. Identitet, solidaritet, auktoritet : Omtal och positionering i anförandena under de myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Susanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :government communication; pronouns; systemic functional grammar; SFG; appraisal theory; engagement; positioning; Public Health Agency of Sweden; National Board of Health and Welfare; Swedish Civil Contingencies Agency; covid-19; myndighetskommunikation; pronomen; SFG; appraisalteorin; dialogicitet; positionering; Folkhälsomyndigheten; Socialstyrelsen; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; MSB; covid-19;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) konstruerar identiteter och gemenskaper med de inledande anförandena under de myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19. Materialet utgörs av 40 transkriberade anföranden från perioden mars 2020 till januari 2021 som analyseras i tre steg. LÄS MER

 3. 3. Risker vid översvämning och åtgärdsförslag för MSB:s skola i Revinge

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hilda Anderberg; Sofia Olsson; Frida Bjerklund; Therese Larsson; Frida Junegard; [2021]
  Nyckelord :Översvämning; Skåne; åtgärdsförslag; risker; klimatanpassning; extrem nederbörd; höga flöden;

  Sammanfattning : På skolan i Revinge utbildar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) personer inom områdena skydd mot olyckor och krisberedskap. Vid ett flertal tillfällen har Kävlingeån översvämmat skolområdet vilket resulterat i att verksamheten blivit stillastående i flera veckor. LÄS MER

 4. 4. Efficient and Responsible Incident Management : Designing a Service Desk Web Application with Integrated Major Incident Reporting Functionality for Swedish Government Agencies

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :David Michel; [2021]
  Nyckelord :Incident Management; Service Desk; IT incident; ITIL; Domain-Driven Design; Integration; Swedish Civil Contingencies Agency; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; MSB; IT-säkerhet; IT-incidentrapportering; statliga myndigheter;

  Sammanfattning : In this 7.5 HEC B-level thesis in Computer Science, a service desk web application is designed for Swedish government agencies with integrated major incident reporting functionality to the Swedish Civil Contingencies Agency (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). LÄS MER

 5. 5. Att nå ut, nå fram och få gehör. En studie av diskursiv förändring i MSBs kommunikation på Twitter under covid-19 pandemin.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Rebecka Forsberg; Ellen Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :myndighetskommunikation; kriskommunikation; diskursanalys; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB ; covid-19; institutional communication; crisis communication; discourse analysis; The Swedish Civil Contingencies Agency MSB ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Information, rekommendationer och råd från statliga myndigheter har en stor inverkan på det svenska samhället. Den svenska strategin under covid-19 pandemin har varit omdiskuterad i termer av såväl övergripande krishanteringsstrategi som hur myndigheter kommunicerat allmänna råd och restriktioner till svenska medborgare. LÄS MER