Sökning: "Natalie Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Natalie Andersson.

 1. 1. Titta där, en bro till : Vad uttrycker barn i ålder 2,5-3 år om broar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Natalie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Children`s working theory; engineering in preschool; technical system; younger childrens expressions; Barns arbetsteorier; teknik i förskolan; tekniska system; yngre barns uttryck;

  Sammanfattning : The intention with this study is to look into what and how children at the age of two and a half and three years old expresses about bridges. The study is qualitative and have been completed with unstructured pre- and after interveiews and participant observation with two different groups with in total four children that have been introduced to different materials representing bridges. LÄS MER

 2. 2. Endometrios : Den dolda folksjukdomen?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Jessica Andersson; Natalie Zammal; [2019]
  Nyckelord :bemötande; blogg; endometrios; hälso- och sjukvårdspersonal; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk autoimmun sjukdom som innebär att livmoderslemhinnan växer i och utanför livmoder. Endometrios påträffas vanligtvis på bukhinnan, livmodermuskulaturen, äggstockarna, urinblåsan eller ändtarmen, men kan även finnas i andra organ i kroppen. LÄS MER

 3. 3. The influence of ICT on learners’ motivation towards learning English

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Josefin Kreutz; Natalie Rhodin; [2016]
  Nyckelord :ICT; EFL; L2; IT; second language learning; foreign language learning; motivation; computer; tablet; primarychool;

  Sammanfattning : This degree project aims to investigate if ICT has any influence as motivation for English foreign language learners. Furthermore, this study is to investigate in what way the motivation is affected, if it is affected at all. LÄS MER

 4. 4. Att hantera sitt livsöde : Copingstrategier hos personer med ALS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Natalie Andersson; Josefin Lundgren; [2016]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros; copingstrategier; omvårdnad;

  Sammanfattning : Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig neurodegenerativ sjukdom som leder till muskelförtvining och förlamning. Syftet med studien var att beskriva copingstrategier hos personer med ALS. Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie med deduktiv riktad innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Makrosäkring : Intressenters attityder till redovisning av dynamisk riskhantering

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Andersson; Natalie Atterflod; [2015]
  Nyckelord :Hedge Accounting; Macro Hedging; Dynamic Risk Management; PRA; IFRS 9; IAS 39; Stakeholder Theory; PAT; Säkringsredovisning; Makrosäkring; Dynamisk riskhantering; PRA; IFRS 9; IAS 39; Intressentteori; PAT;

  Sammanfattning : Säkringsredovisning används vid redovisning av finansiella instrument som innehas i säkringssyfte. Det är svårt att tillämpa nuvarande regler för säkringsredovisning på makro-säkringar, särskilt när portföljer hanteras dynamiskt. LÄS MER