Sökning: "försvårande faktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden försvårande faktorer.

 1. 1. Barngruppsstorlek i förskolan : påverkan på barnen och förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Sandström; Caroline Antikainen; [2024]
  Nyckelord :barngruppsstorlek; förskola; läroplan;

  Sammanfattning : Utifrån Skolverkets (2016b) riktlinjer för barngruppsstorleken i våra svenska förskolor bör åldersgrupper 1-3 år innefatta maximalt 12 barn och 4-5 år 15 barn. Idag är dock nästan varannan barngrupp större än riktlinjerna anger vilket skapat debatt och diskussioner om hur barngruppsstorleken påverkar förskolans verksamhet och barnens möjligheter samt välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors erfarenheter av att genomföra hälsosamtal med gravida kvinnor som har obesitas - en intervjustudie.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Idah Hellman; Isabella Lockström; [2024]
  Nyckelord :Experiences; health conversation; midwife; obesity; pregnancy; Barnmorska; erfarenhet; gravida; hälsosamtal; obesitas;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid inskrivning på Mödrahälsovården har andelen gravida kvinnor som har obesitas ökat de senaste tre decennierna. Riskerna för komplikationer ökar om kvinnan har obesitas när hon blir gravid. LÄS MER

 3. 3. Är vi alla lika inför lagen? : En analys om den rättsliga bedömningen av kvinnliga gärningsmän och den rosa lagboken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Pettersson; [2024]
  Nyckelord :Objektivitet; gängkriminalitet; kvinnorabatt;

  Sammanfattning : Att den organiserade brottsligheten ökat och blivit ett allt vanligare fenomen i Sverige kan inte undgått många. I stort sett dagligen under 2023 har det rapporterats om skjutningar, sprängningar och andra våldsdåd vilka kunnat härröras till konflikter mellan olika kriminella grupperingar och nätverk. LÄS MER

 4. 4. Interprofessionell samverkan : Socialsekreterares erfarenheter

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Öh; Erik Urby; [2024]
  Nyckelord :interprofessional collaboration; social work; social workers; interprofessionell samverkan; socialt arbete; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka socialsekreterares erfarenheter av interprofessionell samverkan med professioner från andra verksamheter. Informationen samlades in genom semistrukturerade intervjuer med sju socialsekreterare vid olika verksamheter inom en svensk region. LÄS MER

 5. 5. Mötet med anhöriga vid plötsliga dödsfall : en allmän litteraturöversikt ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Darja Andersson; Danny Olavi Karlgren; [2024]
  Nyckelord :Experiences; Family; General literature review; Hospital; Nurses; Sudden death; Anhöriga; Allmän litteraturöversikt; Erfarenheter; Sjukhus; Sjuksköterskor; Plötsliga dödsfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att anhöriga till patienter som avlidit på sjukhus upplever brister i kommunikation samt emotionellt stöd och önskar mer tid och tillgänglighet. Anhöriga ser problem med att få och ta emot information i en situation som beskrivs som kaotisk, likt en emotionell kris. LÄS MER