Sökning: "Network Society"

Visar resultat 1 - 5 av 985 uppsatser innehållade orden Network Society.

 1. 1. Prestandajämförelse mellan krypterade och okrypterade tidsseriedatabaser med IoT-baserad temperatur- och geopositionsdata

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Sinem Uzunel; Joanna Xu; [2024]
  Nyckelord :AWS Timestream; InfluxDB Cloud; Performance Testing; Time Series; Time Series databases; Encryption; Database Query; Internet of Things IoT ; Performance Analysis; AWS Timestream; InfluxDB Cloud; Prestandatest; Tidsserier; Tidsseriedatabas; Kryptering; Databasfråga; Internet of Things IoT ; Prestandaanalys;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT) är en växande teknologi som spelar en allt större roll i samhället. Den innefattar ett nätverk av internetanslutna enheter som samlar in och utbyter data. Samtidigt som IoT växer uppstår utmaningar kring hantering av stora datamängder och säkerhetsaspekter. LÄS MER

 2. 2. Comparing Model- and Delay-based Congestion Controls in a Kubernetes Cluster

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Robin Allansson; Vittcki Yang; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today's society is heavily influenced by the use of cloud-based services and the internet as a whole. This is causing higher demand for stable networks and maximized efficiency inside the cloud industry. The direction the cloud-based industry went was to maximize their hardware using virtualization. LÄS MER

 3. 3. Vägval i mörkret: Att stanna i eller lämna en våldsam relation: En kvalitativ studie om kvinnors berättelser av uppbrottsprocessen från våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anni Andersson; Nathalie Karlsson; [2024]
  Nyckelord :domestic violence; intimate partner violence; leaving process; process of leaving; Social Sciences;

  Sammanfattning : Domestic violence is not a new phenomenon and it is regarded as a social and public health problem worldwide. Domestic violence means great suffering for the victims of violence, but also a cost to society in the form of healthcare, lost income, sick leave, and efforts from social services. LÄS MER

 4. 4. Unfold the Untold Stories: Journey of Permanent Resident, Bangladeshi Migrant Student in Sweden.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :MD Raihan Khandaker; [2024]
  Nyckelord :Aspirations and achievements of migrant students; Transnationalism and Bangladeshi student migrants in Sweden; Social anthropology; Socio-cultural challenges for migrant students in host countries; Spider net connections; and hidden barriers; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study investigates the experiences of Bangladeshi migrant students who have obtained permanent residency (PR) status in Sweden. This study examines the Bangladeshi migrant students’ aspirations and achievements, daily experiences, and challenges in maintaining their transnational identities in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Främjande av Integration: En Explorativ Studie om Företagens Roll för Migranters Inkludering på den Svenska Arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Aleksandra Anna Perlakowska; Tilda Wärn; [2024]
  Nyckelord :Integration; integrationsprocess; migration; inkludering; nätverk; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Date:                                      2024-01-11   Level:                                     Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr   Institution:                            School of Business, Society and Engineering, Mälardalens University   Authors:                                Aleksandra Anna Perlakowska                              Tilda Wärn     Title:                                       Promoting Integration: An Exploratory Study on the Role of Companies in the Inclusion of Migrants in the Swedish Labor Market   Supervisor:                           Pejvak Oghazi   Keywords                               Integration, integration process, migration, inclusion, network, labour market   Research questions: -       What significance do companies hold within the Swedish labor market, emphasizing their support for the integration of migrants?   -       What are the key factors influencing migrants’ opportunities for employment within the Swedish labor market?   Purpose:                                   The purpose of this study is to explore the significance of companies on the Swedish labor market in promoting integration of migrants. This with the intention of providing valuable insights for employers and encouraging a more inclusive work environment. LÄS MER