Sökning: "Orosanmäla"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Orosanmäla.

 1. 1. Att anmäla eller inte anmäla när ett barn far illa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Moa Ekeroth; Linnéa Tallvik; [2020-08-06]
  Nyckelord :Orosanmäla; sjuksköterska; anmälningsplikt; barnmisshandel; faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och att få växa upp under trygga förhållanden.Dessvärre lever inte alla barn efter dessa villkor. Vissa barn far illa och utsätts för hot,missförhållanden och försummelse, vilket orsakar ett stort lidande. LÄS MER

 2. 2. Barn som far illa - sjuksköterskors bedömning i samband med att orosanmäla

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hannah Bergom Larsson; Jennifer Hedström Lövgren; [2020]
  Nyckelord :Barn som far illa; sjuksköterskans bedömning; orosanmäla.;

  Sammanfattning : Introduktion: Barnkonventionen slår fast att barn i alla länder ska skyddas mot alla typer av våld. Trots detta inkommer det orosanmälningar om att barn misstänks fara illa i hemmet. I Sverige står hälso- och sjukvårdspersonal för en del av anmälningarna som inkommer till Socialtjänsten årligen. LÄS MER

 3. 3. ”Jag skulle aldrig svika ett barn” : En kvalitativ intervjustudie om kuratorers resonemang kring att orosanmäla vid misstanke om att barn far illa.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Hultgren; [2020]
  Nyckelord :child maltreatment; best interest of the child; counselor; social services; reporting obligation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : How do professional counselors understand and rationalize their responsibility to report child maltreatment when worried about a child? The aim of this study was to analyze how school counselors and health care counselors talk about their obligation to report child maltreatment to the social services, and how their reasoning affects the protection of children in Sweden. The method chosen was qualitative interviews with four different counselors. LÄS MER

 4. 4. Att orosanmäla eller inte : Intervjustudie med sjuksköterskor inom barnsjukvården

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Wikman Louise; Anna Dahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Barn som far illa; kollegialt stöd; orosanmälan; sjuksköterskans intuition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt tidigare studier har det framkommit att sjuksköterskor har en lägre benägenhet att orosanmäla än andra yrkeskategorier. Alla har ett ansvar att uppmärksamma barn som far illa och sjuksköterskor har en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om ett barn misstänks fara illa. LÄS MER

 5. 5. “När frustrationen och otillräcklighetskänslan inte får ta över” Skolsköterskans upplevelse av att orosanmäla

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Désirée Lundh; Helena Rydström; [2019]
  Nyckelord :Skolsköterska; barn som far illa; orosanmälan; upplevelse; samarbete; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige är det olagligt att på något sätt misshandla, kränka eller utsätta barn för sexuella övergrepp. Trots denna lag är det många barn som far illa vilket leder till både fysiska och psykiska besvär upp i vuxen ålder. All personal inom hälso- och sjukvården har anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa. LÄS MER