Sökning: "Oscar Hedlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Oscar Hedlund.

 1. 1. Anti-Forensik : Anti-forensiska metoder på mobila enheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hans Bade; Oscar Hedlund; [2018]
  Nyckelord :Anti-Forensics; Forensics; mobile forensics; Digital Forensics; Anti-forensik; forensik; mobil forensik; mobil anti-forensik; Digital forensik;

  Sammanfattning : Mobiltelefoner har blivit grundläggande för extrahering av digitala artefakter i fo-rensiska utredningar. Androids Linuxbaserade operativsystem medför större möj-ligheter för anti-forensiska metoder, detta gör att kunskap om anti-forensik äressentiell för dagens IT-forensiska utredare. LÄS MER

 2. 2. Dental Mesenchymal Stem Cells’ Effect on Glioma Cells

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Paulina Tseng; Oscar Hedlund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Glioma is a malignant tumor with a high mortality rate within few years of diagnosis. Due to limited effect of currently available cancer therapies, alternative therapies are investigated. Studies have shown that mesenchymal stem cells (MSCs) may have a therapeutic potential in glioma treatment. LÄS MER

 3. 3. The split human mind and the portrayal of good and evil in Robert Louis Stevenson’s Dr Jekyll and Mr Hyde & Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Caroline Hedlund; [2016]
  Nyckelord :Dr Jekyll and Mr Hyde; Robert Louis Stevenson; Dorian Gray; Oscar Wilde; Freud; psychology; split human mind; unconscious; good and evil; dualism; Victorian society; morality; the self; soul and psyche; religion.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER