Sökning: "Oskar Eklund"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Oskar Eklund.

 1. 1. Hur kan gamification fungera som motivationsfaktor i träningsappar? : En fallstudie om appen Strava och dess motivationsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Robin Axelsson; Simon Eklund; Oskar Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Algorithms for Pure Categorical Optimization

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Oskar Eklund; David Ericsson; Astrid Liljenberg; Adam Östberg; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Optimeringsproblem med kategoriska variabler är vanligt förekommande exempelvis inom bilindustrin och andra industrier där mekaniska komponenter ska väljas ut och kombineras på gynnsamma sätt. Avsaknaden av naturlig ordning på beslutsvariablerna gör att kategoriska optimeringsproblem oftast är svårare att lösa än diskreta eller kontinuerliga problem. LÄS MER

 3. 3. Att sylta eller inte sylta : En analys av fermenteringsmetoder beskrivna i svenska kok- och hushållsböcker under perioden 1736 - 1920

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Oskar Eklund; Dan Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Fermentation; History; Household; cookbooks; Meal history; Fermentering; Historia; Hushåll; Kokböcker; Måltidshistoria;

  Sammanfattning : Historiskt sett har fermenteringsmetoder främst använts för livsmedelskonservering, och därmed i överlevnadssyfte. Idag växer intresset för fermentering men utifrån nya intresseområden såsom för det ökade näringsinnehållet och metodernas smakförhöjande egenskaper. LÄS MER

 4. 4. Om demokratins begrepp: till kritiken av betänkandet av 2014 års Demokratiutredning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Oskar Eklund; [2016]
  Nyckelord :demokrati; ideologi; narrativ struktur; Social Sciences;

  Sammanfattning : 2016 publicerades betänkandet av 2014 års Demokratiutredning, Låt fler forma framtiden!. Demokrati är ett av politikens mest grundläggande begrepp och som sådant både legitimerar det makten, och utgör måttstocken för utövandet av den. Samtidigt präglas demokratin, både som begrepp och praktik, av en mångtydighet. LÄS MER

 5. 5. Scener ur ett narrativ: en semiologisk analys av högerpopulistisk narration av nation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Oskar Eklund; [2014]
  Nyckelord :nation; myt; narrativ; högerpopulism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Runt om i Europa växer högerpopulistiska partier stadigt. Inom vetenskapen behandlas detta fenomen flitigt. LÄS MER