Sökning: "Pamela Man"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Pamela Man.

 1. 1. Marknadsanalys av hopfällbart modulhus i massivträ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Andreas Widegren; Pamela Nymberg; [2017]
  Nyckelord :Massivträ; modulhus; modulboende; fällbart; hopfällbart; temporärt boende; tillfälligt boende; shelter;

  Sammanfattning : Det finns ett behov av temporära boenden i modulhusformat inom flera grupper. Av de fyra undersökta hade i alla fall hjälporganisationer ett direkt behov av dem och vidare fanns det lösningar som skulle kunna göra både militär, campingplatser och evenemang till potentiella kunder. LÄS MER

 2. 2. I demokratins namn: En studie om fem olika politiska partiers arbete för att öka valdeltagandet i kommunalvalet i Malmö stad

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Jungklo; Pamela Ponichtera; [2017]
  Nyckelord :Democratic; representative democratic; politiker; politiskt parti; kommunalval; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur de fem representerade politiska partierna - Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Moderaterna - i valnämnden i Malmö arbetar för att öka och skapa ett jämlikt valdeltagande i kommunalvalet. I undersökningen presenteras partiernas aktuella metoder och analyseras hur de kan arbeta bättre för att öka valdeltagandet. LÄS MER

 3. 3. I demokratins namn: En studie om fem olika politiska partiers arbete för att öka valdeltagandet i kommunalvalet i Malmö stad

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pamela Ponichtera; Maja Jungklo; [2017]
  Nyckelord :demokrati; representativ demokrati; valdeltagande; politiker; politiskt parti; kommunalval; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur de fem representerade politiska partierna - Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Moderaterna - i valnämnden i Malmö arbetar för att öka och skapa ett jämlikt valdeltagande i kommunalvalet. I undersökningen presenteras partiernas aktuella metoder och analyseras hur de kan arbeta bättre för att öka valdeltagandet. LÄS MER

 4. 4. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER

 5. 5. Vi tror på en allsmäktig, allvetande, fullkomligt god och fri... man? : En feministisk poststrukturalistisk analys av Richard Swinburnes sätt att beskriva Gud.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Olivia Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Feministisk religionsfilosofi; Teism; Gud; Richard Swinburne; Pamela Sue Anderson; Grace M Jantzen; Religiösa Sanningsanspråk; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This essay aims to analyze Richard Swinburne's theistic description of God and investigate whether it is excluding from a feministic perspective. The foundation of this work is built upon the contemporary religio-philosophical debate that criticizes the philosophical work that has transpired since the enlightenment for its unilateral approach and it’s excluding nature. LÄS MER