Sökning: "Per Sjöberg"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Per Sjöberg.

 1. 1. Granskning av svenska matkassar – en kvantitativ tvärsnittsstudie om fettinnehåll och fettkvalitet i relation till de Nordiska Näringsrekommendationerna.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jennifer K. Sjögren; Matilda Lindblom; Sofia Nilsson; [2019-08-14]
  Nyckelord :Fett; fettkvalitet; mättat fett; energiintag; måltid; riskfaktor; matkassar; Nordiska Näringsrekommendationer;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Daniel ArvidssonExaminator: Agneta SjöbergAntal sidor: 30Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 2. 2. ENVIRONMENTAL TAX ON FOOD IN SWEDEN : How can taxation affect emissions from protein consumption?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Philip Dahlqvist-Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigates how policy reform can reduce emissions from the consumption of protein goods in Sweden. The data material used is time-series aggregated sales and price indexes on an annual basis of goods: beef, pork, poultry, fish, and egg, together with respective mean kilograms of emissions. LÄS MER

 3. 3. Märk Höganäs - En utvärdering av Samverkansprojekt med stöd av MärkDNA i Höganäs

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna-Malin Norendahl Sjöberg; Wictoria Weine; [2019]
  Nyckelord :Samverkansprojekt; Märkning av ägodelar; MärkDNA; Höganäs kommun; Bostadsinbrott; Trygghet; Property marking; Municipality of Höganäs; Residential burglaries; Safety;

  Sammanfattning : Under 2016 hade Höganäs kommun den tredje högsta antalet anmälda bostadsinbrott i Sverige med cirka 4 inbrott per 1 000 hushåll, samtidigt som det rapporterades i genomsnitt cirka 1 bostadsinbrott per 1 000 hushåll i resten av landet under samma tidsperiod. För att förändra den rådande lägesbilden för utsattheten av bostadsinbrott i Höganäs startades under 2018 ett samverkansprojekt med hjälp av identifieringsmetoden MärkDNA för att förhindra inbrott och öka tryggheten bland invånarna. LÄS MER

 4. 4. Homofiljakt, humlegårdsherrar och homosexuellt frimureri : En komparativ studie av tidningarnas bevakning av rättsaffärerna Kejne och Haijby under 50-talet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Samuel Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :legal scandals; corruption; homophobia; history of press; rättsrötan; haijbyaffären; kejneaffären; homofobi; presshistoria;

  Sammanfattning : This thesis focuses on public attitudes towards homosexuality in Sweden during the 1950s. It analyses four newspapers’ coverage of the conspiracy theories and the accusations aimed at government officials concerning homosexual freemasons, government corruption, and the authorities’ protection of those who were suspected of sexually abusing young men. LÄS MER

 5. 5. Leder ökad ekonomisk tillväxt till minskade koldioxidutsläpp? : En undersökning utifrån teorin om the Environmental Kuznets Curve

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Maria Roumeliotis; Evelyn Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :GDP per capita; Economic growth; CO2 per capita; the Environmental Kuznets Curve; EKC; Industrialization; Time series analysis; BNP per capita; Ekonomisk tillväxt; CO2 per capita; the Environmental Kuznets Curve; EKC; Industrialisering; Tidsserieanalys;

  Sammanfattning : In the beginning of the industrialization in the mid-1850s, economic growth in Sweden increased. The fast growing production and increased population did no longer manage to cope with the energy available, which led to an increased demand for new and better energy sources. This led to high carbon dioxide emissions and environmental degradation. LÄS MER