Sökning: "Premature"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade ordet Premature.

 1. 1. Kan intag av mejeriprodukter sänka ett högt blodtryck? – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Josefine Lyngfelt; Elin Karlsson; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 2Sahlgrenska Akademinvid Göteborgs universitetAvdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutritionSammanfattningTitel: Kan mejeriprodukter sänka ett högt blodtryck?Författare: Josefine Lyngfelt och Elin KarlssonHandledare: Jenny van OdjikExaminator: Helene Bertéus ForslundLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till för tidig död globalt sett ochhögt blodtryck är en betydande riskfaktor för att utvecklingen av dessa. Tidigare forskning pekarmot att en kost innehållandes bland annat mejeriprodukter kan ha en blodtryckssänkande effekt. LÄS MER

 2. 2. Partners in crime – How cabbage seed weevil assists brassica pod midge in damaging pods of winter oilseed rape in fields in Southern Sweden : how is insect abundance related to crop damage?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sarah Heithausen; [2020]
  Nyckelord :monitoring; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassica; Brassica napus; Integrated Pest Management; economic threshold; pan trap; sticky trap;

  Sammanfattning : The brassica pod midge (Dasineura brassicae) has emerged as an important pest causing problems in Winter Oilseed Rape (WOSR) (Brassica napus ssp. napus) production in Southern Sweden during recent years. Adult female D. brassicae oviposit into WOSR pods. LÄS MER

 3. 3. Motivation till fysisk aktivitet och akademiska studier vid begränsad social kontakt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Unni Fernerud; Sofia Leksell; [2020]
  Nyckelord :motivation; intrinsic motivation; self-efficacy; self-determination theory; social distancing; social isolation; autonomy; competence; relatedness; motivation; inre motivation; self-efficacy; self-determination theory; social isolering; autonomi; kompetens; samhörighet;

  Sammanfattning : Social isolering förekommer i samhället ständigt och drabbar människan på olika sätt. Det kan orsaka ohälsosamma beteenden, depression och för tidig död. I och med coronaviruset Covid-19 har en stor del av Sveriges befolkning uppmuntrats begränsa graden av social kontakt. LÄS MER

 4. 4. WRF-Chem vs machine learning approach to predict air quality in urban complex terrains: a comparative study

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Mikrodataanalys

  Författare :Andrey Kudryashov; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; WRF-Chem; comparative study; air quality;

  Sammanfattning : Air pollution is the main environmental health issues that affects all the regions and causes millions premature deaths every year. In order to take any preventive measures, we need the ability to predict pollution level and air quality. This task is conventionally solved using deterministic models. LÄS MER

 5. 5. Critical Supply Chain Factors for Scaling a Startup - A Case Study in the Industry of Semiconductors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Pontus Landgren; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Critical Supply Chain Factors for Scaling a Startup -- A Case Study in the Industry of Semiconductors Author: Pontus Landgren Supervisors: Bertil Nilsson, Lund University, Faculty of Engineering & Lennart Moberg, Acconeer AB Background: A well implemented supply chain strategy aligned with the company's overall strategy is a prerequisite in order to successfully scale a startup. About 90% of all startups fail to become successful, mainly because of premature scaling. LÄS MER