Sökning: "Produktionsteknik"

Visar resultat 11 - 15 av 152 uppsatser innehållade ordet Produktionsteknik.

 1. 11. Failure analysis of suspension plasma sprayed thermal barrier coatings

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Forskningsmiljön produktionsteknik(PTW)

  Författare :Mohammed Jasim; [2017]
  Nyckelord :Failure analysis; Suspension plasma sprayed; Thermal barrier coating;

  Sammanfattning : Thermal barrier coatings (TBC) are proven to protect the hot section of components operated under elevated temperature. Suspension Plasma Spray (SPS) is an emerging manufacturing process that is used to produce TBCsI, It has the ability to deposit a thinner TBC that has finer microstructure than coatings deposited using traditional Atmospheric Plasma Spray (APS). LÄS MER

 2. 12. Förslag på flexibel och balanserad monteringslinje : Manuellt monteringsflöde för säsongsberoende efterfrågan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Thomas Danielsson; [2017]
  Nyckelord :montörer; operatörer; simuleringsmodell; Plant Simulation; produktionsteknik; balansering; efterfrågan; monteringsflöde; bemanning;

  Sammanfattning : Volvo GTO Powertrain i Köping står inför införande av tre nya produktvarianter som ska ersätta befintliga produktvarianter. I dagsläget monteras produkterna som ska ersättas av de nya produktvarianterna i tre separata flöden. LÄS MER

 3. 13. Effektivisering av produktionsflöde och flaskhals : En fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Henrik Ekström; Erik Fohlin; [2017]
  Nyckelord :Lean Production; Produktionsteknik; Flaskhalseffektivisering; 5s; Lean produktion; Värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : Studien är ett examensarbete utfört på fallföretag X för att öka förståelsen för hur produktionen kan effektiviseras utifrån flaskhalsteori och Lean produktion. Vid kartläggning av nuläget kunde det fastställas att ledtiden för produkterna var mycket lång. LÄS MER

 4. 14. Termisk cykling provuppställning konstruktion och provning av TBCs för dieselmotorapplikation

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Forskningsmiljön produktionsteknik(PTW)

  Författare :Sourabh Bhoje; [2017]
  Nyckelord :Thermal Barrier Coatings; test methods;

  Sammanfattning : Thermal barrier coatings (TBCs) thermally insulate the substrate from high temperature exposure. This work attempted to simulate real engine thermal cyclic conditions by designing a test method to evaluate the thermal cyclic fatigue (TCF) performance of different coatings applied inside exhaust manifold of a diesel engine. LÄS MER

 5. 15. Effektivisering av produktion på producerande företag. : Fallstudie på Eksjöhus AB.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Amanda Andersson; Frida Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Du Pont analys; Flexibilitet; Kapacitetsutnyttjande; Lean production; Materialhantering; Produktion; Produktionslayout; Produktionslina; Värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : Studien har utförts på Eksjöhus AB för att öka förståelsen för hur produktion kan effektiviseras med hjälp av produktionsteknik. Företaget står inför en snabbt ökad efterfrågan och behöver effektivisera sin produktion för att kunna möta kommande utmaningar. LÄS MER