Sökning: "Property Transactions"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Property Transactions.

 1. 1. Fastighetsvärderares trygghet i värderingsprocessen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jessica Öhman; Robin Österberg; [2019]
  Nyckelord :Real estate appraisal; commercial real estate; assuredness; profession; Fastighetsvärdering; kommersiella fastigheter; trygghet; profession;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är att den kommersiella fastighetsmarknaden är en säregen marknad, med kännetecken som heterogenitet och illikviditet. Det råder en form av informationsasymmetri mellan olika parter på fastighetsmarknaden, detta på grund av att fastighetsbolag besitter mer information om fastigheterna än andra intressenter på marknaden. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar boniteten kalmarkspriset i Mellansverige?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Olof Lindblom; Tom Wistrand; [2019]
  Nyckelord :markvärde; kalkylränta; fastighetsvärdering;

  Sammanfattning : Estimating the value of forest land is a complex task with many different contributing factors. Usually a regionally based average value is used in combination with a yield calculation. Site fertility is a measurement unit of the forest land´s ability to produce wood and is therefore an important part of the yield calculation. LÄS MER

 3. 3. Är Due Diligence effektivt för transaktioner med kommersiella fastigheter? : En studie om hantering av asymmetrisk information

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Johanna Näslund; Sissa Palmquist; [2019]
  Nyckelord :Due Diligence; asymmetric information; commercial real estate; efficiency; Due Diligence; asymmetrisk information; kommersiella fastigheter; effektivitet;

  Sammanfattning : The technical progress have contributed to increased information availability on many markets. However, the progress has not reached the commercial real estate market. To reduce the seller’s information acquisition in commercial real estate transactions, a special inspection process is used by the sales object, called Due Diligence. LÄS MER

 4. 4. Småhusfastigheters värdeförändring vid större infrastrukturprojekt : En studie av ombyggnationen E4 Sundsvall

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Kristian Andersson Skått; Kristoffer Bergkvist; [2019]
  Nyckelord :Transport infrastructure; Property prices; Location-based sales comparison method; E4 Sundsvall; Transportinfrastruktur; Fastighetspriser; Ortsprismetoden; E4 Sundsvall;

  Sammanfattning : Infrastruktursatsningar är en stor del av den regionala utvecklingen i Sverige och forskare i ämnet är eniga om att satsningar på infrastruktur genererar en ökad ekonomisk utveckling. Något de fortfarande är oeniga om, är vilka metoder som är lämpliga att använda för att räkna ut effekten av den ekonomiska vinsten. LÄS MER

 5. 5. Prissättning i relation till föreningsskuld på bostadsrättsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Salman; Jonatan Oldenburg; [2018]
  Nyckelord :Bostadsrätt; informationsasymmetri; informationsbrist; bostadsrättsförening; skuldsättning; Mathematics and Statistics; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kraftig prisökning på Sveriges bostadsrättsmarknad tillsammans med hushållens ökade skuldsättning motiverar en studie som undersöker sambandet mellan bostadsrättspriser och bostadsrättsföreningars ekonomiska förhållanden. Hushållen köper en föreningsandel och därmed indirekt även in sig i bostadsrättsföreningens skuld. LÄS MER