Sökning: "undersökningsplikt"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet undersökningsplikt.

 1. 1. Transaktionsprocessen : Dissonansen mellan jordabalkens transaktionsprocess och den praktiska verklighetens transaktionsprocess.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Moa Ek; Alva Ryder; [2022]
  Nyckelord :Transaktionsprocessen; besiktningar; överlåtelsebesiktningar; dolda fel-försäkringar; felregler; felansvaret; jordabalken; undersökningsplikt; friskrivning; besiktningsklausul;

  Sammanfattning : Den del av transaktionsprocessen där köparen ska undersöka fastigheten är en viktig del i överlåtelsen. Detta eftersom det är då köparen får reda på mer om fastigheten denne står i befattning att köpa. LÄS MER

 2. 2. Neutralitetsprincipen mellan upplåtelseformerna med hänsyn till risker - ett diskussionsperspektiv : En analys av neutralitetsmålet mellan upplåtelseformerna bostadsrätt och hyresrätt från ett riskperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Tamara Al-Beini; Belma Celik; [2022]
  Nyckelord :Neutralitetsmål;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate whether it is possible to achieve neutrality between two selected forms of tenancy, condominium and tenancy. A risk perspective is assumed in the thesis and its starting point is thus to compare the significant risks with condominium compared tenancy. LÄS MER

 3. 3. Reklamationsplikt utan lagstöd – särskilt vid komplexa immateriella tjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Björn Andersson; [2022]
  Nyckelord :avtalsrätt; contract law; reklamationsplikt; reklamation; reklamera; duty to notify; notification; avtalsbrott; breach of contract; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis seeks to investigate whether there is a general duty to give notice in the event of a breach of contract in situations not covered by a statutory regulation. A particular purpose is to clarify the inner nature of the legal institute of notification when it comes to contracts on complex intangible services, such as legal advice and investigation services. LÄS MER

 4. 4. “Befintligt skick”- klausul i samband med överlåtelse av bostadsrätt - en juridisk analys 

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Victor Werner; Börjesson Carl; Nilsson Philip; [2021]
  Nyckelord :befintligt skick; undersökningsplikt; bostadsrätt; väsentlighetsprövning; övriga omständigheter; badrum.;

  Sammanfattning : Under ett år sker det många bostadsrättsförsäljningar i Sverige och vid vissa händer det att köparna upptäcker fel i bostaden. Vid försäljningarna används den allmänna friskrivningsklausulen “befintligt skick”, som under 2019 och 2020 har kommit att bli omdiskuterad och omprövad. LÄS MER

 5. 5. Medkontrahentens undersökningsplikt avseende gäldenärens insolvens vid återvinning i konkurs : Ur ljuset av borgenärskollektivets intresse av en värdemaximerande avveckling och omsättningsintresset

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linnéa Eriksson Carnrot; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER