Sökning: "Carl Göransson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Carl Göransson.

 1. 1. Modelling Probability of Default in the Nordics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Egil Nordgren; Carl Göransson; [2018]
  Nyckelord :Credit risk; Probability of default; Logistic regression; Risk-drivers; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Credit risk is one of the greatest risks facing financial institutions, and it is therefore very important that models with good predictive power are used in order to etter capture this risk. This thesis proposes logistic regression models for modelling risk-drivers of the probability of default in a financial institution active in he Nordics. LÄS MER

 2. 2. Mutual Fund Behavior in Volatile Markets - a Study of the Swedish Premium Pension System

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Carl Michael Tidebäck; Oscar Göransson; [2012]
  Nyckelord :Mutual funds; Volatility; Premium pension system; Active management; Closet indexing;

  Sammanfattning : The Swedish Premium Pension system is constructed to allow investorsthe freedom to choose between a multitude of active and passive funds.Active funds carry higher fees in return for their activity while delivering meagre returns during the twelve years since the inception of the system. LÄS MER

 3. 3. Elevinflytande ­ en fråga för alla En studie av gymnasieelever och rektorers syn på elevinflytande

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Carl Gurnell; Sofia Göransson; [2007]
  Nyckelord :Elevinflytande; elever; rektorer; formellt och inf;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka om det fanns skillnader mellan hur elever från olikagymnasieprogram såg på möjligheten till inflytande. Detta jämfördes sedan med hur rektorer såg på eleversmöjligheter till inflytande. LÄS MER