Sökning: "Ann-Sofie Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Ann-Sofie Andersson.

 1. 1. Nyheter om våld – underhållning eller information? : En kritisk diskursanalys av hur mäns våld mot kvinnor i nära relationer porträtteras i svenska kvällstidningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Ann-Sofie Andersson; Alice Mjöhagen; [2020]
  Nyckelord :intimate partner violence; men’s violence against women; news coverage; news media; critical discourse analysis CDA ; våld i nära relationer; mäns våld mot kvinnor; nyhetsrapportering; nyhetsmedier; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett omfattande socialt problem i Sverige och problemet förekommer regelbundet i nyhetsmedier. Denna studie syftade till att undersöka beskrivningarna av mäns våld mot kvinnor i nära relationer i två välspridda svenska tidningar. LÄS MER

 2. 2. NYANSTÄLLDA SOCIALSEKRETERARES UPPLEVELSE AV INTRODUKTIONEN PÅ SOCIALTJÄNSTENS FAMILJEENHET

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emma Andersson; Ann-Sofie Stefansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Användning av säkerhetsbälte i vårdutrymmet i ambulansen : Ur sjuksköterskans synvinkel

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Louise Blixt; Ann-Sofie Andersson; [2016]
  Nyckelord :Ambulanssjukvård; arbetsmiljö; intervjustudie; patientsäkerhet; prehospital vård; trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : I Sverige finns ca 700 ambulanser som varje år genomför ca 1 000 000 resor. Under 2010-2015 rapporterades det i Sverige in 57 vägtrafikolyckor där ambulanser var inblandade, vilket ledde till personskador på 93 individer. LÄS MER

 4. 4. Vad studenter äter och dricker mellan målen - En enkätundersökning om studenters mellanmålsvanor och dess påverkande faktorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Ann-Sofie Andersson; Linnéa Malm; [2015-08-10]
  Nyckelord :Livsmedelsval; mellanmålsvanor; studenter;

  Sammanfattning : Mellanmål behövs för att vårt dagliga energibehov ska tillgodoses och för att vi ska orka hålla koncentrationen uppe mellan huvudmålen. Dagligen ställs vi inför olika val av vad vi ska äta till mellanmål. Ett flertal faktorer har betydelse för våra matval. LÄS MER

 5. 5. "Det är ju ofta tjejerna inte vill spela och alla killar vill" : hur elever agerar och tänker kring genusperspektivet i idrottsämnet.

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Ann-Sofie Andersson; Elin Johansson; [2014]
  Nyckelord :Genus; barnperspektiv; barns perspektiv; elevintervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur ett elevperspektiv synliggöra genusmönster i skolans idrottsundervisning. Detta för att bidra till kunskap om och förståelse för hur genusmönster kan prägla idrottsundervisningen ur ett såväl barn- som genusperspektiv. LÄS MER