Sökning: "Rädd"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade ordet Rädd.

 1. 1. Finns det ett samband mellan självmedkänsla och anknytningsstilar hos ungdomar?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Charlotte Brenner; [2020-07-08]
  Nyckelord :Självmedkänsla; anknytningsstil; anknytning; ungdomar; könsskillnader; Self-compassion; attachment styles; attachment; adolescents; gender differences;

  Sammanfattning : Självmedkänsla respektive anknytningsstil och sambandet däremellan, samt om anknytningsstil kunde predicera självmedkänsla, undersöktes hos (n=272) ungdomar (15-20 år). Självmedkänsla skattades via formuläret Self-Compassion Scale, anknytningsstil via Relationship Questionnaire. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av förlossningsrädsla ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hendrin Mado; Johanna Olsson; [2020]
  Nyckelord :Childbirth; fear; experience; person-centered care; women; Förlossning; kvinnor; personcentrerad omvårdnad; rädsla; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Förlossningsrädsla är ett fenomen som växt fram över tid och som enligt forskning från 1981, 1998 och 2009 ökat med åren. Förekomsten, graden och upplevelsen skiljer sig åt bland kvinnorna. LÄS MER

 3. 3. ”Måste man vara rädd som kvinna, att passa sig liksom?” : En studie om kvinnors upplevelser av föräldraledighetens påverkan på karriären

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Marie Sohlman; [2020]
  Nyckelord :Gender equality; gender roles; parental leave; career; women; sociology.; Jämställdhet; könsroller; föräldraledighet; karriär; kvinnor; sociologi.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelse av att leva med tuberkulos : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Adiam Tesfamicael; Carmen Aguirre; [2020]
  Nyckelord :Tuberkulos; personers upplevelse; omvårdnad; litteraturstudie; kvalitativ;

  Sammanfattning : Tuberkulos är en infektionssjukdom som räknas till en av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen och miljontals människor fortsätter årligen att insjukna. I Sverige är sjukdomen ovanlig men däremot har det skett en liten ökning under 2000-talet. LÄS MER

 5. 5. "Var inte rädd utan kör på!"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lena Sundin; Tina Teandersson; [2020]
  Nyckelord :gymnasievalet; habitus; mansdominerade yrkesprogram; normbrytande val; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : För att ett land ska kunna växa och utvecklas krävs att hela befolkningens kunskaper och kompetens tillvaratas. Jämställdhet mellan könen är en viktig faktor för tillväxt. Den svenska arbetsmarknaden är dock till stor del könssegregerad. LÄS MER