Sökning: "Rättslig grund"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade orden Rättslig grund.

 1. 1. Emissionsgarantier - En historisk jämförelse och klargörande av förutsättningar för rättslig bundenhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar Unger; [2023-02-15]
  Nyckelord :Emissionsgarantier; Aktiemarknadsrätt; Aktiemarknad; Börsrätt; M A; Nyemission; Formkrav; Formkrav för aktieteckning; NJA 2016 s. 107;

  Sammanfattning : Trots ett långvarigt bruk av emissionsgarantier och att garantierna kommit att ses som nödvändiga för aktiemarknadsbolagens möjlighet till kapitalanskaffning, genom nyemission, har avtalens rättsliga bundenhet ständigt varit en källa för osäkerhet. Inte förrän år 2016, genom NJA 2016 s. LÄS MER

 2. 2. Att tiga är guld - Den inte så neutrala neutralitetsprincipen inom Formel 1

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Malin Lindgren; [2023]
  Nyckelord :Civilrätt; EU-rätt; Idrottsjuridik; Europakonventionen; Neutralitetsprincipen; Yttrandefrihet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The principle of neutrality is a well-established and important principle within the sports world. The freedom from political influences and the ability to remain neutral in political matter is founded on the wish to be an inclusive and accepting arena, where athletes compete on the same terms, regardless of political or religious background. LÄS MER

 3. 3. Återkrav av överdebiteringar - En studie om passivitet och condictio indebiti

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonathan Lindström; [2023]
  Nyckelord :avtalsrätt; fordringsrätt; condictio indebiti; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When someone has overpaid in the mistaken belief that there was an obliga-tion to pay, the doctrine of condictio indebiti comes into play. For the princi-ples to be applicable, the payment must have no legal basis. A legal basis for the payment exists if there is a contractual basis for it, or if the payment con-stituted a disposition. LÄS MER

 4. 4. Vilka är påföljderna av lagkravet från 1 juni 2022 gällande implementeringen av individuell mätning och debitering av tappvarmvatten i nyproduktion av flerbostadshus?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Jesper Larsson; Alexander Oldén; [2023]
  Nyckelord :Incentives; Individual Metering and Billing IMD ; EED; Management; Profitability; Sustainability; Incitament; Individuell mätning och debitering IMD ; EED; Förvaltning; Lönsamhet; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Energikriser och hållbarhet sätter en prägel på fastighetsbranschen och tvingar företagen att enligt lag göra åtgärder för att dra ner på energiförbrukningen. Redan 2012 kom energieffektiviseringsdirektivet (EED) och efter ändringar i direktivet 2019 fick principen om “energieffektivitet först” rättslig grund. LÄS MER

 5. 5. Psykiskt våld mot barn - En kritisk granskning av det straffrättsliga skyddets förenlighet med artikel 19 i barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Stakovska; [2023]
  Nyckelord :Straffrätt; psykiskt våld; psykisk misshandel; barnkonventionen; barnrättsperspektiv; försummelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har länge varit ett föregångsland i arbetet att bekämpa våld mot barn. Trots detta utsätts fortfarande många barn för våld och mörkertalet bedöms vara stort. LÄS MER