Sökning: "Real växelkurs"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Real växelkurs.

 1. 1. Kan växelkursen ge exporten en skjuts? : En studie om växelkursens påverkan på svensk export

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Lars Winnansson; Jens Lepikko; [2020]
  Nyckelord :Exchange-rate; ARDL; Volatility; Export; Exchange-rate fluctuations; ECM; Växelkurs; ARDL; Volatilitet; Export; Kronindex; Växelkursfluktuationer; ECM;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om växelkursen har en påverkan på svensk varuexport och om effekten skiljer sig med avseende på varugrupp. För att uppnå syftet används en ARDL-Approach som skattas med hjälp av tidsseriedata från 32 viktiga handelspartners och 10 viktiga varugrupper under perioden januari 1995 till december 2019. LÄS MER

 2. 2. Om offentlig konsumtion och växelkurs -ett finanspolitiskt samarbete?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Adrian Evertsson; [2018]
  Nyckelord :Fiscal consolidation; IS-curve; government consumption; real exchange rate; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper examines if the simultaneous fiscal consolidations of the United Kingdom and Greece after 2010 are related to each individual country’s successive development in economic growth. By using data mainly from the countries’ own national statistical institutions two hypotheses argue that each country’s development in economic growth is due to an exogenous shift of a thought IS-curve, either due to the change in government consumption, the real exchange rate or a combination of both. LÄS MER

 3. 3. Real växelkurs och arbetslöshet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Ljubo Cvijetic; [2017-07-03]
  Nyckelord :Real växelkurs; Arbetslöshet; Ekonometri; Vector Autoregression; Linjär regression;

  Sammanfattning : Den här studien bygger på att tillämpa grundläggande makroekonomiska teorier på historisk data med hjälp av ekonometriska modeller. Syftet med undersökningen är att utreda huruvida ett samband mellan den reala växelkursen och arbetslösheten kan observeras och förtydligas. LÄS MER

 4. 4. Vilka samband råder mellan real växelkurs och olika sektorer av svensk utrikeshandel?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Björn Olsson; [2017]
  Nyckelord :Export; import; real växelkurs; Marshall-Lerner villkoret; J-kurva; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper seeks to investigate the effects of the real exchange rate on the Swedish trade balance. By investigating for the elasticities of demand from the real exchange rate on Swedish exports and imports this paper seeks to present a more detailed and specific estimate than previous studies on the trade balance. LÄS MER

 5. 5. Determinants of Real Estate FDI on the Swedish Market

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Gustav Johansson; Lukas Kvarfordt; [2017]
  Nyckelord :FDI; Real Estate; Investments; Determinants; Utländska direktinvesteringar; Fastigheter; Investeringar; Deter-minanter;

  Sammanfattning : Foreign direct investments, FDI, have been increasing a lot the latest years and a significant part of the total investments made are allocated to the real es-tate industry. This paper is investigating the impact of several di˙erent macro variables on foreign direct investment allocated to real estate at the Swedish market. LÄS MER