Sökning: "Robert Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden Robert Johansson.

 1. 1. IFRS 15 – En kvantitativ undersökning om implementeringen av en ny intäktsstandards påverkan på byggbranschen i Europa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robert Johansson; Alexander Vallgren; [2021-08-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemställning: För att avgöra hur väl ett företag presterar är intäkter enbetydelsefull post för såväl upprättare som användare av de finansiella rapporterna. Tidigareintäktstandarder ansågs som bristfälliga och resulterade i ett flertal redovisningsskandaler. LÄS MER

 2. 2. Does size have an impact on Nordic Hedge Funds Performance?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Axel Johansson; Robert Rohlén; [2021-06-30]
  Nyckelord :Nordic Hedge Fund Returns; Seven Factor Model; Excessive Returns; Risk Adjusted Alpha;

  Sammanfattning : The paper examines the potential relationship between hedge fund’s size of assets under management and performance in the Nordic countries. We employ a modified version of the Fung and Hsieh’s seven-factor model to estimate the different hedge funds risk adjusted alphas, as a proxy for performance. LÄS MER

 3. 3. Robert Seethaler Ein ganzes Leben - ein Heimatroman zwischen Naturalismus und Ökokritik?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Nils Johansson; [2021]
  Nyckelord :Robert Seethaler; Heimat; Nostalgie; Naturalismus; Ökokritik; Natur;

  Sammanfattning : This essay is based on Robert Seethaler's novel A Whole Life (Ein ganzes Leben). At the centre of the novel is the main character Andreas Egger and the fictional story describes his long life in a village in the Austrian mountains in the twentieth century. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer för utveckling av digital kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Robert Johansson; [2021]
  Nyckelord :Digital kompetens; Digitala verktyg; IKT; Matematikundervisning;

  Sammanfattning : Digital kompetens är en av nyckelkompetenserna i ett livslångt lärande, enligt Europa kommissionen och Sveriges regering. Den här rapporten undersöker hur lärare själva definierar digital kompetens, hur de utvecklar sin egen digitala kompetens och hur information och kommunikationsteknik (IKT) används inom matematikundervisningen i grundskolan. LÄS MER

 5. 5. "Nått av det viktigaste stödet man har i den här arbetsrollen" : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever sin psykosociala arbetsmiljö under Covid-19.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Johansson; Amanda Rees Fager; [2021]
  Nyckelord :Social work; psychosocial work environment; social secretary; social support; Covid-19.; Socialt arbete; psykosocial arbetsmiljö; socialsekreterare; Covid-19; socialt stöd.;

  Sammanfattning : Socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö grundar sig på individens sammantagna upplevelse av allting som omfattar individen på arbetsplatsen. Tidigare forskning och utredningar visar att socialsekreterares arbetsvillkor kännetecknas av hög arbetsbelastning, höga krav, bristande stöd och vägledning, hög personalomsättning och arbetsrelaterad stress. LÄS MER