Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. TOUJOURS EDDY? Entre fiction et réalité : une étude sur la relation ambiguë entre Édouard Louis et son oeuvre 'En finir avec Eddy Bellegueule'

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Evelina Arvén; [2019-01-31]
  Nyckelord :franska; Édouard Louis; En finir avec Eddy Bellegueule; autofiktion;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en bred romananalys som undersöker förhållandet mellan den franska författaren Édouard Louis och hans självbiografiska roman Göra sig kvitt Eddy Bellegueule (En finir avec Eddy Bellegueule) från 2014. Syftet är att kritiskt undersöka författarens egen syn på sitt verk och att i sin tur studera hur verket återspeglar författaren och förmedlar hans sociologiska och politiska avsikter, samt att ta reda på huruvida hans smärtsamma förflutna påverkar relationen författare-verk. LÄS MER

 2. 2. MIK - nutidens viktigaste förmåga? : En kvalitativ studie som undersöker medie- och informationskunnighet hos ungdomar i samband med samhällsengagemang

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Vjosa Gjukaj; Clara Lundström Myrenfors; [2019]
  Nyckelord :Media literacy; Information literacy; Media and information literacy; civic engagement; adolescents; media; information; MIK; Medie och informationskunnighet; ungdomar; engagemang;

  Sammanfattning : Today’s complex and rapidly developed media landscape has brought a greater need for Media and Information Literacy. In order to live and express one’s opinion in a democratic society, it is considered a requisite to possess the skills that Media and Information literacy carries. LÄS MER

 3. 3. CSR för delade värderingar : en fallstudie av kundperspektiv hos skogs- och lantbrukskunder inom banksektorn

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Erik Grafström; [2019]
  Nyckelord :consumer behaviour; corporate social responsibility; CSR 2.0; Hertzberg’s two-factor theory; laddering; means-end chain; Schwartz theory of fundamental values; konsumtionsbeteende; Hertzbergs tvåfaktorteori; Schwartz teori för grundläggande värderingar; socialt ansvarstagande i företag;

  Sammanfattning : Finansbranschen, vilken är en bransch beroende av relationer. Hållbarhetsarbete som innebär begränsning av social och miljömässig påverkan är idag en viktig del av företagande i många branscher. Hur hållbarhetsarbetet tas i uttryck kan skilja sig mycket även inom samma bransch. LÄS MER

 4. 4. ”Det måste gå, vi tar inte ett nej för ett nej” : när civilsamhället bygger bostäder på landsbygden

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Martina Staxäng; [2019]
  Nyckelord :bostadsbyggande; landsbygd; samhällsentreprenörskap; resurser; nätverk;

  Sammanfattning : Alla behöver vi någonstans att bo. En stor majoritet av Sveriges kommuner uppger år 2018 att de har brist på bostäder och de bakomliggande orsakerna till detta kan variera. I landsbygdsområden och mindre orter är en vanlig anledning att det inte anses vara lönsamt att bygga nytt, även om det finns en efterfrågan. LÄS MER

 5. 5. Hur elitfotbollsföreningar arbetar med strategisk CSR och dess möjlighet att leda till lönsamhet och värdeskapande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Max Kankelwitz; [2019]
  Nyckelord :CSR; Samhällsengagemang; Elitfotbollsförening; strategiskt CSR; Utvärdering; Mätning; Lönsamhet;

  Sammanfattning : Vi alla har ett ansvar gentemot samhället vi lever i och det inkluderar samtliga företag men också idrottsföreningarna. Ett begrepp som har vuxit sig starkt och idag är känt som företagets samhällsansvar är Corporate Social Responsibility, CSR. LÄS MER