Sökning: "Samuel Possnert"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Samuel Possnert.

 1. 1. Empatisk utmattning hos intensivvårdssjuksköterskor under en pågående covid-19 pandemi

  Magister-uppsats,

  Författare :Samuel Possnert; Baback Rahmani; [2021-05-10]
  Nyckelord :Empati; empatisk utmattning; covid-19; intensivvård; intensivvårdssjuksköterskor; medkänsletillfredsställelse; pandemi; utbrändhet;

  Sammanfattning : Background: The demanding critical care environment exposes critical care nurses to a higher level of stress and the degree of burnout in critical care nurses is higher than other care and nursing staff. Indirect exposure to trauma in these environments coupled with burnout and reduced satisfaction from empathic work can contribute to compassion fatigue with consequences for staff health and patient care. LÄS MER

 2. 2. Risken för Compassion Fatigue hos sjuksköterskor vid Akademiska  universitetssjukhuset

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Hallström; Samuel Possnert; [2010]
  Nyckelord :Compassion Fatigue; Empathy; Secondary traumatic stress; Compassion Satisfaction; Burnout; Compassion Fatigue; Empati; Secondary traumatic stress; Compassion Satisfaction; Utbrändhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka risken för Compassion Fatique hos sjuksköterskor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Compassion Fatigue är då en person som konsekvens av sitt empatiska engagemang gentemot en annan person blir emotionellt utmattad. LÄS MER