Sökning: "empatisk utmattning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden empatisk utmattning.

 1. 1. Empatisk utmattning hos intensivvårdssjuksköterskor under en pågående covid-19 pandemi

  Magister-uppsats,

  Författare :Samuel Possnert; Baback Rahmani; [2021-05-10]
  Nyckelord :Empati; empatisk utmattning; covid-19; intensivvård; intensivvårdssjuksköterskor; medkänsletillfredsställelse; pandemi; utbrändhet;

  Sammanfattning : Background: The demanding critical care environment exposes critical care nurses to a higher level of stress and the degree of burnout in critical care nurses is higher than other care and nursing staff. Indirect exposure to trauma in these environments coupled with burnout and reduced satisfaction from empathic work can contribute to compassion fatigue with consequences for staff health and patient care. LÄS MER

 2. 2. Att erfara empatiksk utmattning : En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av empatisk utmattning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Saemon Babaoi; [2018]
  Nyckelord :Compassion fatigue; empati; empatisk utmattning; sjuksköterska; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Empatisk utmattning (eng: compassion fatigue) berör den utmattning sjuksköterskor kan uppleva genom att ha tagit del av patienters fysiska eller psykiska lidande. Denna empatiska utmattning bidrar till en känsla av kronisk trötthet och oförmåga att uppleva empati för sina patienter. LÄS MER

 3. 3. Empati - ett verktyg i omvårdnaden : En intervjustudie av sjuksköterskans upplevelse av empati

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emma Löfqvist; Cecilia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Empati; Vårdrelation; Personcentrerad omvårdnad; Professionellt förhållningssätt; Empatisk utmattning;

  Sammanfattning : The aim of the research is to highlight the nurse's experience of empathy in professional practice. A qualitative approach with ten interviews as a method was used to answer the purpose. Eight women and two men were interviewed with a professional experience of an average of 31 months. LÄS MER

 4. 4. Empatisk utmattning hos sjuksköterskan: en kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Agnes Ek; Ingrid Ohlson; [2018]
  Nyckelord :Empatisk utmattning; Empatisk tillfredsställelse; Omvårdnad; ProQOL; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Ek A & Ohlson I. Empatisk utmattning hos sjuksköterskan. En kvantitativ litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Psykologyrkets baksida? En undersökning av compassion fatigue bland psykologer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Sandberg; [2017]
  Nyckelord :compassion fatigue; psychologists; compassion satisfaction; social support; perfectionism; work-related demands; work-related decision latitude; work- related social support; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Compassion fatigue kan drabba yrkesverksamma inom vårdgivande yrken som arbetar med traumapatienter. Symtomen på compassion fatigue är både fysiska, emotionella och arbetsrelaterade och innefattar bland annat empatisk utmattning och reducerad förmåga att bära patienters lidande. Dessa egenskaper påverkar psykologer inom vården. LÄS MER