Sökning: "Sandra Göransson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Sandra Göransson.

 1. 1. En kvalitativ studie kring det specialpedagogiska uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Göransson; [2021]
  Nyckelord :Förskolan; specialpedagog; specialpedagogens uppdrag; specialpedagogsstudenter;

  Sammanfattning : Göransson, Sandra (2021). En kvalitativ studie kring det specialpedagogiska uppdraget. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande ochsamhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Bra vin handlar om gemenskap och normer : En kvalitativ studie utifrån den “goda” smaken

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Sandra Göransson; Lovisa Karltorp; [2021]
  Nyckelord :God smak; bra vin; normer; samhörighet; komplexitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vad är det som låter? Kvalitativ studie om ljudmiljöns konsekvenser ur barns perspektiv utförd på en förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Göransson; Maja Sernham; [2016]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Buller; Ljudmiljö; Sociokulturell teori; Fenomenologisk hermeneutisk ansats;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta examensarbete kan liknas vid ett pussel som nu är lagt, de olika delarna som tillvägagångssätt, intervjuer, barns tankar och uttryck samt skrivandets process bildar tillsammans en helhet. Som hjälp för att kunna lägga pusslet har olika vetenskapliga teorier, perspektiv och ansats agerat som ram. LÄS MER

 4. 4. Tankar och metoder kring flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. - Thoughts and Methods on Multilingual Children's Language Development in Preeschool

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Samantha Brogren; Sandra Göransson; [2015]
  Nyckelord :Didaktik; Flerspråkighet; Förskola; Samling; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till hur pedagoger arbetar samt resonerar kring arbetet med flerspråkighet och språkutveckling. Detta genomfördes då vi undersökte två olika förskolor för att se eventuella likheter och skillnader med detta arbete. LÄS MER

 5. 5. How has travel behaviour changed since the implementation of the congestion tax in Gothenburg? - A survey study based on individuals living in Gråbo and Särö.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Anna Gräsberg; Sandra Göransson; [2013-07-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utsläpp från biltrafik är känt för att ha en negativ inverkan på klimatet och människors hälsa. För att minska utsläppen och dess påverkan infördes den första januari 2013 en trängselskatt i Göteborg. Skatten belastar dem som reser till och från Göteborg med bil. LÄS MER